براساس نتایج جدیدترین تحقیقات ، مصرف پروتئین های بدون چربی از قبیل آجیل، مرغ و ماهی احتمال مرگ زودهنگام را نسبت به رژیم غذایی پر از گوشت قرمز، تخم مرغ و لبنیات را کاهش می دهد. این نتایج در مجله انجمن سلامت آمریکا (American Medical Association (JAMA منتشر شده و حاصل پژوهش های متخصصان علم تغذیه طی چند دهه اخیر است که البته نتایج شگفت انگیزی نیز در آن مشاهده می شود.
به عنوان مثال در رژیم هایی که در آنها میزان فراوانی از گوشت قرمز و پروتئین چرب وجود دارد مانند گوشت، تخم مرغ و پنیر در میان افراد بدون زمینه بیماری، ریسک مرگ و میر زیادی ندارد، این در حالی است که افرادی با دارا بودن یکی از ریسک فاکتورهایی چون مصرف الکل، اضافه وزن، کم تحرکی و یا کشیدن سیگار بر اثر مصرف مواد ذکر شده، ریسک بیشتری را در مرگ و میر زودرس از خود نشان داده اند.
این مطالعه حدود سه دهه محققان دانشگاه هاروارد را به خود مشغول کرده است و در این مدت بیش از ۱۳۰٫۰۰۰ فرد مورد مطالعه قرار گرفته اند.البته باید خاطر نشان کرد که دراین مطالعه دلایل بیولوژیکی دیگری که می توانند در پس ریسک مرگ وابسته به رژیم غذایی باشند و نیز دیدگاه علل و معلولی آن مورد مطالعه قرار نگرفته است.
مینگ یانگ Mingyang Song که از محققان بیمارستان عمومی ماساچوست Massachusetts General Hospital است و در نوشتن و ثبت این پژوهش نیز دستی داشته است چنین می گوید: “مطالعات ما نشان می دهد که مردم بهتر است از پروتئین های گیاهی بیشتر از پروتئن های حیوانی استفاده کنند و اگر هم می خواهند پروتئین حیوانی را در رژیم غذایی خود قرار دهند بیشتر از گوشت ماهی و مرغ استفاده کنند.” اگرچه مطالعاتی که پیش از این صورت پذیرفته بود همگی بر مصرف پروتئین تاکیید داشتند،بر نوع غذایی که میزان پروتئین مورد نیاز بدن را تامین می کند تاکید چندانی نداشته اند. بنابراین براین باور بودند که نوعی پروتئین مصرفی اثر مشابهی بر روی بدن دارد.”
زمانی که محققان، نوع پروتئین ها را در ارتباط با ریسک بالای مرگ مورد مطالعه قرار می دانند، به بررسی گوشت های قرمز فرآوری شده و نشده همچون گوشت گاو و خوک پرداختند. کمترین ریسک مرگ در افرادی دیده شد که بیشترین میزان پروتئین خود را از نان، پاستا، لوبیا، آجیل و حبوبات دریافت می کردند. محققان دریافتند که ریسک مرگ در میان کسانی که حتی گوشت های قرمز سالم و تازه، تخم مرغ و پروتئین های پرچرب مصرف می کردند، در مقایسه با مصرف کنندگان گوشت مرغ و ماهی با میزان برابر، فراوانی قابل توجهی دارد.
دکتر آیان جانسون Ian Johnson، از محققان تغذیه موسسه پژوهشی تغذیه Institute of Food Research، که خود مستقیما در مراحل این پژوهش شرکت نداشته می گوید،مصرف غذاهای گیاهی ، در قیاس با غذاهای حاوی پروتئین های حیوانی، مفیدتر و کم ضررتر هستند.