سال 2012 | 272 صفحه | ISBN: 9781592537792 | 36 MB |
معرفی:
این کتاب خلاقانه برای اولین بار برای دانشجویان طراحی، شاغلان حرفه طراحی و مربیان طراحی، با ارائه یک مرجع جامع ارزشمند از اصول بصری و روایتی فراهم شده است.
“طراحی گرافیک و معماری” به‌دقت به بررسی رابطه بین تایپوگرافی، تصویر، نماد و محیط ساخته شده توسط کاوش تم‌های اصلی، تحولات عمده در فناوری، تولیدکنندگان مهم و پیشگامان طراحی در طول 100 سال گذشته، پرداخته است. این کتاب یک منبع کامل است که متعلق به کتابخانه هر طراح می باشد.مطالعه، یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرنها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند. "دکارت"