سال 1985 | 160 صفحه | ISBN: 9780823002764 | 27 MB |
معرفی:
Ernest Watson پرمخاطب‌ترین نویسنده آمریکایی در زمینه تکنیک طراحی با مداد می‌باشد.
در اینجا جسورانه‌ترین و جامع‌ترین کتاب پیشرفته او در زمینه طراحی با مداد ارائه شده است که آموزش‌های شفاف و کاربردی و الهاماتی برای حرفه‌ای‌ها، دانشجویان جدید و آماتور‌های مشتاق فراهم می‌کند.


کتاب را زیاد مطالعه کنید تا بفهمید که هیچ نمى‌دانید. "مُنْتِسکیو""