سلام من متولد1382/09/20هستم راستش امسال (2ماه پیش)هم حسابداری قبول شدم هم پرستاری ذخیره آزاد. برای اطمینان رفتم حسابداری رو ثبت نام کردم که مشمول نشم بعد جواب ذخیره اومد دیدم قبول شدم رفتم انصراف دادم اومدم آزادو ثبت نام کردم.بی
رفتم پلیس+10که نامه انصرافو ببرم گفت معافیت تحصیلیت اصلاح شده(یعنی تاریخ شروع و پایان معافیت)یکیه و اینا و می تونی امسال کنکور بدی رشته دیگه ای قبول بشی حقیقت داره(با اینکه از قانون ۲ بار انصراف فقط میتونی بدی مطلع بود)واقعیه؟