سلام وقت همگی بخیر
من پایه دوازدهمم
دروس پایه رو تو چهارشنبه تا شنبه مهفته اول ازمون میخونم ( چهارشنبه ها مدرسمون تعطیل کرده)
برای دروس دوازدهم به نظرتون بهتره که هر درسی که معلم اون روز میده رو بیان همون روز تستاشو بزنم و دو روز قبل از ازمون مرور کنم فقط
یا اینکه طبق بودجه ازمونم هر هفته بشینم برای دوازدهم برنامه بریزم؟