بسم الله الرحمن الرحیم

بیا بگو امروز چه کار خوبی کردی که حس زنده بودن و مهربونی رو توی وجودت فوران کرده ؟
قشنگ ترین کار خوبی که تا به حال انجام دادی چی بود ؟ ما هممون خوشحال میشیم
میخوام تاپثک حسابی پر پیمون از خوبی هاتون بشه .

من گیوتینم ، دختر خشن آسیا . miss savage نبینم کار بد بکنی ، میدم گردنتو بزنن .