سلام وقت همگی بخیر.من یازدهمی هستم قراره برم دوازدهم.معدلم بالای پونزده بوده(کنار معدلم زدن قبول) و مستمر فیزیک و ریاضی 12 شدم.تو خرداد ماه فیزیک 7.25 و تو ریاضی 3.75 گرفتم.اگه شهریور بالای 17 تو هر یک از درسای فیزیک و ریاضی بگیرم میتونم همچنان تو سمپاد ادامه تحصیل بدم؟