5 نکته طلايي براي کنکوري ها

دانش آموز دوره پيش دانشگاهي در رشته رياضي و فيزيک هستم با اين که امسال کنکور دارم و بايد حسابي درس بخوانم ولي تنبلي و افکار گوناگوني که در ذهن دارم مانع درس خواندنم مي شود، چه کنم؟

دوست من براي موفق شدن در کنکور سراسري چند ايستگاه زماني براي تجديد نظر و شروع دوباره مطالعه وجود دارد و شما و تمامي دوستان سال چهارمي (پيش دانشگاهي) اکنون در ايستگاه زماني مناسب قرار گرفته ايد. توصيه مي کنم اگر قصد داريد براي کنکور آماده شويد و تا به حال اقدام جدي انجام نداده ايد از اين فرصت باقي مانده استفاده لازم را ببريد. از آن جا که بي برنامگي و نبود نقشه راه باعث مي شود گاهي احساس بي انگيزگي کنيم ،توصيه مي کنم با در نظر گرفتن موارد زير يک فرصت دوباره به خود بدهيد:

1- بلافاصله پس از اتمام امتحانات ترم اول يک هفته را به صورت فشرده به جمع بندي و زدن تست مطالب درسي ترم اول اختصاص دهيد و پرونده اين بخش از درس ها را ببنديد.

2- ترم دوم را پا به پاي کلاس درس بخوانيد و به خود مجوز نفهميدن مطالب و مطالعه سطحي را ندهيد و همگام با کلاس پيش برويد. عقب افتادن در دروس ترم دوم گاهي قابل جبران نيست.

3- زمان باقي مانده يعني بهمن و اسفند و دو هفته اول فروردين را به مطالعه دروس پايه اختصاص دهيد؛ به اين صورت که با تقسيم بندي منابع به 5/2 ماه سعي کنيد تا آزمون جامع مرحله اول سازمان سنجش دروس پايه را بخوانيد.

4- شما با اين سه گام و تکنيک مي توانيد خودرا براي کنکور آماده کنيد. يادتان باشد تست زني دوره اي از منابع ترم اول و مطالعه دروس ترم دوم همگام با کلاس را جزو اولويت هاي مطالعه خود قرار دهيد.

5- بالطبع با اين برنامه ساعات بيشتري را بايد به درس خواندن اختصاص دهيد. به هيچ عنوان به خودتان مجوز تعلل و عقب انداختن زمان مطالعه را ندهيد و يادتان باشد که ياد خدا آرامش دهنده قلب هاست.
منبع:خراسان