رقم جدید شهریه دانشگاهها برای سال تحصیلی آینده/ نرخ تحصیل در شبانه، پزشکی، نیمه حضوری

جزئیات کامل شهریه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور همزمان با انتخاب رشته کنکور سراسری برای سال تحصیلی جدید مشخص شد.
به گزارش خبرنگار مهر، به استناد مصوبه دفتر هيات‎هاي امنا و هيات مميزه مركزي و شوراي مركزي دانشگاهها، شهريه ثابت و متغير رشته‏ هاي تحصيلي دوره نوبت دوم (شبانه) گروه آموزشي غيرپزشكي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش‏ عالي دولتي براي ورودي سال 1392 اعلام شد. شهريه متغير در هر سال تحصيلي به ميزان 10 درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزايش مي يابد و شهريه ثابت براي ورودي‎هاي سال 1392 تا پايان تحصيل آنان ثابت بوده و تغيير نخواهد كرد.
پذيرفته‎شدگان ملزم به رعايت تعهدات مالي در قبال دانشگاه مربوطه خواهند بود.


جدول شهريه رشته هاي کارداني و كارشناسي دانشگاهها براي دوره نوبت دوم(مبالغ به ریال)
جدول شهريه دانش آموختگان ليسانس متقاضي ادامه تحصيل مجدد در مقطع دكتري عمومي علوم پزشكي


شهريه ادامه تحصيل مجدد دانش آموختگان ليسانس در ليسانس رشته ديگر به ازاي هر نيمسال تحصيلي 18,000,000 ريال و در يك سال تحصيلي 36,000,000 ريال است.
شهريه دوره روزانه يك سال تحصيلي براي داوطلبان اتباع خارجي پذيرفته شده در دانشكده ها و يا دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور در مقطع كارداني (22,000,000 ريال)، در مقطع كارشناسي پيوسته (43,000,000 ريال)، مقطع دكتري رشته هاي پزشكي و داروسازي (98,000,000 ريال) و مقطع دكتري رشته دندانپزشكي (104,000,000 ريال) است. شهريه ثابت تا پايان دوره تحصيل ثابت، اما شهريه متغير سالانه بر اساس مصوبه هيأت امناي هر دانشگاه و مد نظر قرار داشتن نرخ تورم رسمي اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، محاسبه و اخذ خواهد شد. دانشجويان موظفند هزينه استفاده از تسهيلات رفاهي مانند: خوا***ه، سلف سرويس، اياب و ذهاب و .... را بطور جداگانه به دانشگاه بپردازند. شهريه ها بر اساس چهار گروه دانشگاهي به شرح جدول ذيل و با تصويب هيأت امناي دانشگاه (در خصوص رشته) محاسبه مي شود. سقف افزايش براي هر دانشگاه ثابت است و دانشگاه هاي علوم پزشكي مي توانند با تصويب هيأت هاي امنا، رشته هاي پرهزينه را تا سقف هاي مشخص شده، افزايش دهند.


گروه بندي سال 92 دانشكده ها و دانشگاه هاي علوم پزشكي براي اخذ شهريه كليه مقاطع تحصيل
شهريه دوره هاي نيمه حضوري
شهريه دوره هاي نيمه حضوري براي تمام رشته هاي تحصيلي دوره هاي نيمه حضوري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري براي ورودي‎هاي سال 1392 به ميزان 60 درصد شهريه دوره نوبت دوم (شبانه) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور است.

شهريه آموزشي نيمه حضوري ورودي مهر 92 دانشگاه پيام نور براي مراكز شهرهاي نواحي 1، 2، 3، 4 و 5

شهريه متغير هر واحد درسي عملي که به صورت نيمه حضوري براي هر رشته عادي و چند بخشي ارائه مي شود مطابق جداول فوق است، شهريه دروسي كه از سوي دانشگاه به صورت خود خوان توسط دانشگاه ارائه شود برابر 50 درصد کلاس هاي نيمه حضوري است.
جدول شهريه ثابت و متغير كارداني و كارشناسي دانشاگاههای غيرانتفاعي
مبالغ شهريه هاي ثابت و متغير دوره هاي داير در مناطق آزاد 25 درصد بيش از مبالغ فوق است.
مبالغ شهريه مندرج در جدول فوق براي ورودي هاي سال 1392 بوده و در سال‎هاي آتي دريافت شهريه از تمام دانشجويان (ورودي هاي همان سال) مطابق شهريه اعلام شده در دفترچه راهنماي شماره 2 آزمون همان سال خواهد بود. مبالغ شهريه ثابت دانشجويان ورودي سال هاي قبل از 1392 هيچ افزايشي نداشته و ميزان شهريه متغير اين دانشجويان 10 درصد نسبت به سال تحصيلي 92-1391 افزايش خواهد يافت.

جدول شهريه هاي ثابت و متغير مؤسسات آموزش عالي غيردولتي براي مقطع كارشناسي در دوره هاي مجاز