ظرفیت پذیرش دانشگاه تهران در کنکور امسال افزایش نمی یابد


معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران گفت: امسال نیز ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاه تهران افزایش نخواهد داشت.

دکتر سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در انتظار اعلام ظرفیت دوره کارشناسی هستیم.

وی ادامه داد: امسال نیز مانند سال گذشته حداقل پذیرش را در مقطع کارشناسی خواهیم داشت و حدود دوهزار نفر در مقطع کارشناسی در رشته های مختلف پذیرش خواهند شد.
معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران چند سالی است که سیاست توسعه تحصیلات تکمیلی در سایت اصلی دانشگاه تهران را اجرایی می کند و پذیرش در مقطع کارشناسی را به حداقل رسانده است.
به گزارش مهر، در طرح توسعه دانشگاه تهران، افزایش ظرفیت دانشجویی در مقطع کارشناسی پیش بینی نشده بلکه در این طرح توسعه دوره تحصیلات تکمیلی پیش بینی شده است بنابراین افزایش ظرفیت دانشجویی در مقطع کارشناسی اجرایی نخواهد شد. براساس این طرح افزایش ظرفیت مقاطع پایین در اطراف دانشگاه ، انتهای امیرآباد و در شهرستان های مختلف پیش بینی شده است.