براي درس‌هايي که ناقص خوانده‌ايم چه کار کنيم؟يکي از دانش‌آموزان کنکوري بعد از آزمون جامع آخر مي‌گفت: سؤالات فيزيک خيلي وقتم را گرفت، همه سؤالات را تا نصف مي‌رفتم و به جواب نمي‌رسيدم.
سوال کردم: مطالبي را که در طول سال تحصيلي خوانده‌اي مرور کرده‌اي؟ گفت: همه فصل‌ها را نه. مشکل من در اين آزمون اين بود که فرمول‌ها يادم بود اما نصفه، وقتي شروع به حل مي‌کردم يادم مي‌آمد که اين فرمول من با فرمول اصلي متفاوت است. در جواب به او گفتم: ناقص‌خواني يا عدم مرور يکي از مشکلات اتلاف وقت شماست. وقتي فصلي از فيزيک يا درس‌هايي ديگر را مرور نمي‌کنيم، يک ديد کلي ناقص در ذهنمان از آن فصل باقي مي‌ماند. اغلب ترکيب کلي فرمول را به ياد داريد، اما وقتي با فرمول اصلي مطابقت مي‌دهيد، خواهيد ديد که چيزي را از ياد برده‌ايد که در رسيدن به جواب بسيار اهميت داشته است. اين اتفاق در درس‌هايي مثل زيست يا شيمي هم ممکن است اتفاق بيفتد. نماي کلي متن يا صفحه‌ي مربوط به سؤال در ذهن شما کاملاً واضح است، اما در هنگام پاسخ دادن مي‌بينيد که نکته‌ي کوچک موجود در سؤال را از ياد برده‌ايد. اين روزهاي آخر به دنبال سؤالاتي باشيد که در دوران جمع‌بندي مرور کرده‌ايد و غبار فراموشي روي آن‌ها ننشسته است. روي سؤالاتي که تصور ناقصي از فرمول يا حتي فصل در ذهنتان است، وقت نگذاريد. نگران سؤالاتي که از دست داده‌ايد نباشيد، سؤالات مناسب خود را با توجه به شناختي که از خود داريد پيدا کنيد.
منبع: کانون