جزئيات کامل نحوه پاسخگويي به سؤالات آزمون سراسري

حسين توکلي مشاور عالي رئيس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس با تشريح جزئيات نحوه پاسخگويي به سؤالات آزمون سراسري سال 92، گفت: داوطلبان هر يک از گروه‌هاي آزمايشي 5‌گانه آزمون سراسري سال 92 در يک جلسه به سؤالات عمومي و اختصاصي گروه آزمايشي انتخابي خود پاسخ مي‌دهند.
مشاور عالي رئيس سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با سؤالات عمومي آزمون سراسري گفت:‌ سؤالات آزمون عمومي و اختصاصي براي همه داوطلبان به صورت تست 4 گزينه‌اي است و سؤالات به طور دقيق از کتب اعلام شده دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي نظام جديد سالي واحدي که در دفترچه راهنماي شماره يک اعلام شده بود، طراحي شده است.وي افزود: سؤالات آزمون عمومي در يک دفترچه به چاپ رسيده است که در مجموع 100 سؤال عمومي شامل 25 سؤال زبان و ادبيات فارسي، 25 سؤال زبان عربي، 25 سوال فرهنگ و معارف اسلامي و 25 سؤال زبان انگليسي است.توکلي ادامه داد:‌ داوطلبان هر يک از گروه‌ها بايد در مدت 75 دقيقه به سؤالات پاسخ دهند.به گفته وي داوطلباني که به معارف غير اسلامي يا زبان خارجي غير انگليسي پاسخ مي‌دهند، بايد به سؤالات اقليت‌هاي مذهبي مربوط (مسيحي، کليمي و زرتشتي) و زبان خارجي غير انگليسي انتخابي (فرانسه، آلماني، ايتاليايي و روسي) که به دفترچه آزمون عمومي الصاق شده است، پاسخ دهند.مشاور عالي رئيس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: دفترچه آزمون گروه آزمايشي فني و رياضي براي تمام داوطلبان به عنوان دفترچه شماره 2 تنظيم شده است که جمعا شامل 135 سؤال اختصاصي است که داوطلبان بايد در مدت 175 دقيقه به آن پاسخ دهند.وي گفت: سؤالات اختصاصي گروه آزمايشي فني و رياضي شامل 55 سوال رياضي، 45 سوال فيزيک و 35 سؤال شيمي است.مشاور عالي رئيس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: براي تمام داوطلبان گروه آزمايشي تجربي (به جز دارندگان ديپلم بهياري و شاغلان حرفه بهياري) يک دفترچه با عنوان دفترچه شماره 2 در نظر گرفته شده است.وي افزود: دفترچه شماره 2 حاوي تعداد 170 سؤال اختصاصي شامل 25 سؤال زمين‌شناسي، 30 سؤال رياضي، 50 سؤال زيست‌شناسي، 30 سؤال فيزيک و 35 سؤال شيمي است که داوطلبان بايد در مدت 175 دقيقه به آن پاسخ دهند.توکلي گفت:‌ در اين بخش دفترچه شماره 3 نيز براي داوطلبان داراي مدرک ديپلم بهياري و بهياران شاغل طراحي شده است که در اين دفترچه 50 سؤال دروس تخصصي بهياري است و داوطلبان بايد در مدت 30 دقيقه به آن پاسخ دهند.به گفته وي دارندگان ديپلم بهياري و بهياران شاغل علاوه بر دفترچه آزمون سؤالات عمومي و سؤالات اختصاصي بايد دفترچه شماره 3 که سؤالات دروس تخصصي بهياري است را نيز پاسخ دهند.توکلي عنوان کرد: براي داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني (به جز داوطلبان دارنده گواهينامه دوره پيش دانشگاهي علوم و معارف اسلامي) يک دفترچه با نام دفترچه شماره 2 طراحي شده است که در اين دفترچه داوطلبان بايد به 180 سؤال اختصاصي شامل 20 سؤال رياضي، 15 سؤال اقتصاد، 30 سؤال زبان و ادبيات فارسي، 20 سؤال زبان عربي، 15 سؤال تاريخ، 15 سؤال جغرافي و 20 سؤال علوم اجتماعي، 25 سؤال فلسفه و منطق و 20 سؤال روانشناسي در مدت 160 دقيقه پاسخ دهند.وي افزود: آن دسته از افرادي که داراي گواهينامه علوم و معارف اسلامي هستند نيز بر اساس ضوابط بايد درس اصول عقايد و فقه را هم امتحان دهند، بنابراين لازم است علاوه بر پاسخگويي به دفترچه آزمون اختصاصي به تعداد 20 سؤال مندرج در دفترچه شماره 3 شامل سؤالات اصول عقايد و فقه نيز در مدت 20 دقيقه پاسخ دهند.توکلي گفت: تمام داوطلبان گروه آزمايشي هنر بايد به 160 سؤال اختصاصي اين گروه مندرج در دفترچه شماره 2 شامل 30 سؤال درک عمومي هنر، 30 سؤال درک عمومي رياضي و فيزيک، 20 سؤال ترسيم فني، 20 سؤال خلاقيت تصويري و تجسمي، 20 سؤال خلاقيت نمايشي، 20 سؤال خلاقيت موسيقي و 20 سؤال خواص مواد در مدت 165 دقيقه پاسخ دهند.توکلي گفت: براي داوطلبان گروه زبان‌هاي خارجه يک دفترچه به عنوان دفترچه شماره 2 درنظر گرفته شده است که اين داوطلبان در مجموع بايد به 70 سؤال زبان انگليسي (براي داوطلباني که زبان خارجه امتحاني آنها انگليسي است) پاسخ دهند.وي افزود: همچنين داوطلبان زبان آلماني و فرانسه نيز هر کدام بايد به 70 سؤال در زمينه زبان انتخابي خود پاسخ دهند.وي ادامه داد: در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجه، براي آن دسته از داوطلبان که زبان خارجه انتخابي آنها ايتاليايي يا روسي است، سؤالي طراحي نشده است و اين افراد کافي است به سؤالات زبان عمومي پاسخ دهند.به گفته توکلي مدت پاسخگويي به 70 سؤال اختصاصي زبان در هر يک از زبان‌هاي انتخابي 105 دقيقه است.شايان ذکر است، زمان آزمون عمومي و اختصاصي داوطلبان هر يک از گروه آزمايش 5‌گانه آزمون سراسري سال 92 در صبح و بعدازظهر پنجشنبه 6 تيرماه، جمعه 7 و صبح شنبه 8 تيرماه در 358 حوزه امتحاني شهرستان کشور است.بر اين اساس آزمون رياضي صبح پنجشنبه، آزمون گروه هنر بعدازظهر پنجشنبه 6 تيرماه، آزمون علوم تجربي صبح جمعه 7 تيرماه و آزمون زبان‌هاي خارجي بعدازظهر جمعه 7 تيرماه برگزار مي‌شود، همچنين آزمون علوم انساني نيز 8 تيرماه برگزار مي‌شود.شايان ذکر است، کارت شرکت در آزمون سراسري سال 92 نيز از روز يکشنبه 2 تيرماه تا چهارشنبه 5 تيرماه از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش توزيع مي‌شود.