خب همونطور که اسم تاپیک معلومه این برنامه از آقای عبدالمحمدیه مولف الگو
درسته بیشتر طبق کتاب موج آزمونشه یا دی وی دی...اما خودتون هم می تونید شخصی سازی کنید برای خودتون...
توضیح برنامه هم مثل خود برنامه یا اگه سوالی دارین هم می تونید تو کانال از ایشون بپرسین
https://telegram.me/olgoo_adabiaat