سلام دوستان
نویز کنسلینگ ها چطوریه؟!
من از لوازم ایمنی بزرگشو دیدم 30 تومن
چند تا سئوال داشتم
آدم سردرد نمیشه؟!
صدا رو واقعا میگیره؟!
برا گوشا ضرر نداره؟!