مگر اینکه به فکر یه رشته مثل پزشکی یا دندان باشین که بتونین همزمان که کارمند آموزش و پرورشین تو مطب شخصی یا کلینیک وابسته آموزش و پرورش هم کار کنین