با سلام..اگر نتیجه رو بسپارین دست صاحبش هیچ استرسی بهتون وارد نمیشه.
باید تو دلتون رو کنکاش کنید ببینین ریشه ی استرتستون به علت چیه؟
به علت درس خوندنه یا درس نخوندن؟اگر برای درس نخوندنه که خداوند اندازه ی تلاشتون بهتون ثمره میده و اگر نه به خاطر درس خوندنو نتیجه نگرفتنه،این رو بهتون بگم که مقصر شما نیستید بلکه راهکار و روش مطالعتون از بیخ و ریشه اشتباهه.
و اما اگر نه ..
اگر برای درس خوندن و نتیجه گرفتنه با خداوند و پیامبر و امامانش در ازای نتیجش عهد ببندید و معامله ی مساوی کنید باهاشون.انشاالله که نتیجتون مطابق با تلاشتون بوده باشه..
روش مطالعه ی تونی بازان رو به شما پیشنهاد میکنم.در اینترنت جستجو نمایید