سلامچهارم تجربی هستم..من کنکور هنر هم ثبتنام کردم...به نظرتون شرکت کنم یانه؟از طرفی خوبه چون با سبک سوالات اشنا میشم ولی خوب میترسم خسته بشم.......کمک لطفا