از سوالات وقت گیر عمومی مثل درک مطلبا بگذر و بذار برای اخر کار....ادبیات سوالات شمارشی رو بذار برای بعد....تو درسی مثل دین و زندگی باید وقت اضافم بیاری چون میشه....عربی رو هم ترجمه ها و قواعد اول ...
ولی خب وقت کم اوردن برای خیلیا هست