نقل قول نوشته اصلی توسط LeftBehind نمایش پست ها
من اسم ایوپاک بکار میبرم. فسفرپنتاکسید ایوپاک نیست. میتونی بهش بگی فسفر v اکسید. ولی اسم ایوپاکش دی فسفرپنتوکسیده. بعدشم بحث ما دی فسفرپنتوکسید نیست. داریم راجبه تترافسفردکاکسید حرف میزنیم... ینی p4o10. من میگم در تترافسفر دکاکسید اتمهافسفر اوکتت نیستن. در واقه هر اتم فسفر 4 قلمرو الکترونی داره و در ارایش 4 ه. از این 4 قلمره یکیشون پیوند دوگانه س با اکسیژن که میشن 10 الکترون در هر اتم فسفر. اگه میگی اینجوری نیست پس بگو ساختار تترا فسفردکاکسید چطوریه؟!
من ساختاری واسه p4o10 نمیتونم رسم کنم که اکسیژنها اوکتت باشن ولی 4تاشون پیوند دوگانه نداشته باشه. ساختارشو بکش واسم لدفن.
فایلی ک دادی 5 مگه... من نمیتونم دانلودش کنم. امروز به لطف نزام مغدص جمهوری اثلامی سرعت اینترنتم در حد گوسفنده....
داش توی اون فایل پنج مگی همین ساختار رو کشید دیگه !!!!
چیکار به نظام مقدس داری مخابرات و شبکه فیبر نوریش ر...ه وگرنه من از ISP خصوصی نت میگیرم سالمه

اینو تست کن : https://www.dropbox.com/s/fh1v2ys56i...erted.mp4?dl=0

اگه بازم نشد این سایت رو باز کن دقیقه 9 :
فیلم جلسه 64 شیمی - تدریس شیمی سال دوم فصل 4| آلاء