خخخخخخخخخخخخخخ
عاقا ترکیدم!
دمت گکرم!
اسطوره ایه واسه خودش