سلام دوستان وقت تون بخیر
امشب که رفتم بلااااااااااااااااااااااخ ره کانون شرکت کنم دیدم 20 درصدم تخفیف گذاشتن برای آزمونا گفتم به دوستانی که هنوز شرکت نکردن خبر بدم این تخفیف تا فرداست ی مو از خرس کندنم غنیمته