.. دوستان عزیز به دلیل درس های سنگین و مشغله ی زیاد از پاسخگویی به سوالات شما عزیزان معذرویم و سوالات خود رو ر دیگر موضوعات انجمن مطرح کنید با تشکر