قبل و بعد از هر کنکور آزمایشی به این نیاز داری ....

کارگاه هفتگی من اینبار با موضوع مدیریت و تحلیل آزمون

قبل

از کدام درس شروع کنم بهتره ؟
چند تا تست می تونم نزنم ؟
چند دقیقه برای آخر وقت و برگشت دوباره رو سوالات دشوارتر آزمون وقت کنار بذارم ؟

بعد

بعد از آزمون چرا ترازم کم شد ؟
در منزل تست ها خوب حل می کنم اما چرا در ازمون بد دادم ؟
با بی دقتی ها و اشتباهات محساباتی چیکار کنم ؟
با تعداد غلط های زیاد در آزمون چیکار کنم ؟

مدیریت قبل از آزمون و تحلیل پس از کنکورهای آزمایشی