سلام

لطفا خارج از موضوع تایپیک بحث نکنید که بسته نشه

با تشکر