سلام
روش پيشنهادي برگرفته از سايت كانون مي باشد.

با اين حال صلاح مملكت خويش خسروان دانند.


"زرد عمومی را این گونه بخوانید

در برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های تابستان، برای هر آزمون، سؤالات عمومیِ کنکورِ یک رشته‌ی خاص در نظر گرفته شده است. با توجه به این‌که هر رشته، شش مجموعه سؤال دارد می‌توان با روش زیر علاوه بر حل تمام مجموعه‌ها، سؤالات را مرور کرد.
در طول دو هفته، یک روز در میان، یک مجموعه کار کرده و با بررسی و مطالعه‌ی پاسخ‌نامه‌ی تشریحی سعی کنید تسلط و آشنایی خود را افزایش دهید. حل آخرین مجموعه را که کنکور سال آخر است، به روز پنج‌شنبه‌ی قبل از آزمون موکول کنید.
روز پنج‌شنبه می‌توانید این مجموعه را با شبیه‌سازی آزمون، حل کنید. این کار مزایای زیر را در پی خواهد داشت:

  • مرور و یادآوری مباحث و سؤالات
  • شناسایی سؤالات چالشی
  • مدیریت زمان
  • بازیابی آموخته‌های حاصل از پنج آزمون قبلی
  • و...

این مقاله براساس سوال 273 نظرخواهی چهارم دبیرستان در آزمون 23مرداد ماه نوشته شده است.


نويسنده : صفا شیدایی
"