جرم یا واکس، عفونت، شنا در آب سرد، پارگی پرده گوش، شیرجه، صدای بلند، ضربه به سر و اتواسکلروز می‌تواند موجب کم‌شنوایی شود. توصیه می‌شود مبتلایان برای ارزیابی شنوایی به شنوایی‌شناس مراجعه و در صورت لزوم از سمعک استفاده کنند.
خسرو گورابی در پاسخ به سوال شهروندی درباره کم شنوایی ناشی از آسیب به پرده گوش، اظهار داشت: آسیب به گوش میانی یا خارجی موجب کم شنوایی انتقالی می‌شود. ضایعات لاله، کانال گوش،‌ پرده گوش یا استخوانچه‌ها شایع‌ترین علل کم شنوایی انتقالی هستند.گورابی ادامه داد: تجمع واکس یا جرم، کانال گوش را می‌بندد و موجب کم‌شنوایی انتقالی می‌شود. در این حالت فرد صداها را آهسته می‌شنود.وی افزود: فردی که افت شنوایی انتقالی دارد ممکن است با صدای آهسته صحبت کند همچنین عمل جراحی می‌تواند شنوایی انتقالی را درمان کند هرچند که همه افت‌های شنوایی انتقالی قابل درمان نیستند.*‌ مبتلایان به کم‌شنوایی از سمعک استفاده کنندرئیس انجمن شنوایی شناسان ایران گفت: افرادی که دچار افت شنوایی انتقالی می‌شوند و از سمعک استفاده می‌کنند از صدایی که می‌شنوند راضی هستند چرا که صدا واضع و مناسب است.این شنوایی شناس تصریح کرد: افراد کم‌شنوا باید توسط شنوایی شناسی که شایستگی ارزیابی شنوایی را دارند مورد بررسی قرار گیرند.*‌عفونت، شنا در آب سرد،‌ شیرجه و ضربه به سر موجب کم شنوایی می‌شودوی با بیان اینکه عفونت یکی از علل کم شنوایی انتقالی است، گفت: عفونی شدن کانال گوش می‌تواند موجب درد یا خارش شود اگر عفونت گوش را ببندند فرد در شنیدن دچار مشکل می‌شود و ممکن است به طور موقت دچار زنگ گوش (وزوز) شود. عفونت‌های گوش خارجی معمولا با تجویز قطره گوشی برطرف می‌شود.گورابی ادامه داد: افرادی که در آب سرد شنا می‌کنند نیز ممکن است دچار کم‌شنوایی شوند.رئیس انجمن شنوایی شناسان ایران تصریح کرد: مشکلات رایج پرده گوش مانند پارگی، تغییر ناگهانی در فشار مانند شیرجه، صدای بسیار بلند مانند انفجار یا تروما مانند ضربه به سر ایجاد می‌شود نیز می‌تواند موجب کم شنوایی شود.وی افزود: پارگی پرده گوش می‌تواند ناشی از عفونت گوش میانی یا فرو بردن شیی تیز مانند گوش‌ پاک‌کن باشد. معمولاپرده گوش به صورت خود به خودی ترمیم می‌شود در غیر این صورت باید با جراحی درمان شود.* اتواسکلروز کم‌شنوایی ایجاد می‌کنداین شنوایی شناس اتواسکلروز را یکی از مشکلات شایع استخوانچه‌ها عنوان کرد و گفت: اتواسکلروز در زنان شایع‌تر از مردان است و در دهه دوم یا سوم زندگی به وجود می‌آید. در اتواسکلروز بافتی اسفنجی بر روی استخوانچه‌ها شکل می‌گیرد که مانع از حرکت آزادانه آنها می‌شود در نتیجه ارتعاشات صوت از گوش میانی به حلزون نمی‌رسد. همچنین ضربه یا تروما نیز می‌تواند به استخوانچه‌ها آسیب بزند و مانع عبور صوت از پرده گوش به حلزون برسد.وی خاطر نشان کرد: عفونت مزمن گوش میانی، رسوب کلسیم در پرده گوش و انسداد و عملکرد ضعیف لوله استاش نیز می‌تواند موجب کم شنوایی انتقالی شود.