مطالعه جدید که در مجله Cell منتشر شده است نشان می دهد که ایمن درمانی به عنوان سلاحی در برابر بیماری سرطان روز به روز در حال پیشرفت است.یکی از راه هایی که از طریق آن سرطان از چنگ سیستم ایمنی بدن در امان می ماند از طریق دوستی با سلول های T است. این سلول ها عناصر ناخواسته مانند باکتری ها و ویروس ها را در مبارزه بدن در برابر بیماری از بین می برند، اما به طرز مرموزی، به سلول های سرطانی حمله نمی کنند.در واقع سلول های سرطانی با فریب سلول های T و از طریق ترفند دوستی با آن ها، به جای مبارزه، سیستم ایمنی بدن را دور می زنند.راه دیگری که سرطان برای از بین بردن سیستم ایمنی بدن انجام می دهد پروستاگلاندین ۲ (PGE۲) است که به طور معمول باعث ایجاد پاسخ التهابی و تب در عفونت های باکتریایی و ویروسی می شود. این واسطه‌های شیمیایی زمانی به عنوان عاملی برای رشد تومور در دستگاه گوارش شناخته می شدند.یک تئوری این است که فرایند التهاب همیشه آن زمان که باید پایان نمی یابد. التهاب مزمن می تواند در نهایت باعث ایجاد تغییرات شود، مانند تشکیل رگ های خونی جدید و جهش DNA، که می تواند منجر به تشکیل تومور شود. سلول های درگیر در انواع خاصی از التهاب ها یافت می شوند که باعث تولید ترشحاتی می شود که باعث تقویت تومور می شوند.مولکول PGE۲ باعث جلوگیری از پاسخ سیستم ایمنی بدن شده و بدین طریق سلول های سرطانی را قادر به مخفی شدن می کند. اگر مولکول PGE۲ نابود شود، سیستم ایمنی بدن مجددا بیدار شده و سلول های سرطانی را می کشد.این مولکول توسط آنزیم سیکلواکسیژناز در بدن تولید می شود که به عنوان آنزیم های ***-۱ و ***-۲ شناخته شده هستند. مهارکننده های *** به عنوان راهی برای جلوگیری از تولیدPGE۲ در بیماران مبتلا به سرطان به شمار می آید.یکی از راه های مهار *** استفاده از داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی مانند آسپرین است.مطالعه فوق نشان داد که انواع خاصی از سرطان در موش از طریق ترکیب آسپرین یا مهار کننده های دیگر *** با ایمن درمانی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت.با توجه به اینکه مهار کننده *** تومورهای دستگاه گوارش، سینه و همچنین ملانوم را کاهش می دهد، تیم تحقیقاتی امیدوار است که آسپرین و داروهای مشابه بتوانند به طور موثر به همراه سیستم ایمنی بدن برای مقابله با سرطان روده، سینه و پوست مورد استفاده قرار گیرند.