تست‌زنی انواع مختلفی دارد: تست زمان‌دار، تست آموزشی، مروری و...
با توجه به هر زمان و موقعیت درسی، به این روش‌ها نیازمند هستید؛ اما چیزی که به صورت مشترک و عمومی در تمام زمان‌های سال وجود دارد، روش "صحیح" تست‌زنی است.


تست‌های کنکور سراسری منبع بزرگ مطالعاتی هستند. برخی فکر می‌کنند تست‌ها فقط برای تمرین مطالب خوانده می‌شوند. در صورتی که خود تست‌ها، دارای مطلب جدید و نکته هستند. وقتی فقط با نیت تمرین تست می‌زنید، متوجه نکات و مطالب جدید نمی‌شوید. حتماً نکات جدید را از پاسخ‌نامه‌ی تشریحی استخراج کنید و جداگانه یادداشت کنید.


توجه کنید که تست‌های کنکور پایه‌ی یکسانی دارند و باید تست‌های سال‌های پیش رو را به‌خوبی یاد گرفته باشید.
از هم‌اکنون این نکات را جدی بگیرید و نکات مهم را همچون یک گنجینه برای خود جمع‌آوری کنید.