من دانشگاه پیام نور سال دوم نقشه برداری هستم تصمیم گرفتم برا کنکور تجربی 95 بخونم. به دلایلی امکان مرخصی ندارم. یعنی هم دروس لیسانس هم کنکور. رشته م هم ریاضی بوده.
بنظرتون شدنیه ؟ چون فقط روزانه میخوام .اما هیچ آشنایی با زیست نداشتم.
بیشتر سوالم در رابطه با همزمان بودن دروس دانشگاه و تمرکز روی کنکوره...که میشه ؟