سلام بچه های گل انسانی کنکوریهای 95 این تاپیک رو زدم برای درس فلسفه و نکته های کوتاه ولی مفید هر سوالی داشتین از فلسفه سوم و چهارم درخدمتم
نکات فلسفه: 1-ليکون:وکيلان که اگر نون آخرش را حذف کنيم و برعکس بخونيم ميشه وکيل که مربوط به وکيلان هست 2_آنيتوس که شبيه آنتن هستش و ياد تلويزيون بيفتيد که منقد داره و مربوط به منتقدان هستش 3_ملتوس که ياد لوس بيفتيد که شعرهاي لوس ميگفت که مربوط به شاعران هستش
علت مادي و صوري که حروف (د-ر) دارند و تو علت دروني هم اين حروف هست پس ميشه عل دروني اون دوتاي ديگه يعني فاعلي و غايي هم ميشه بيروني علت مادي:ي
عني جنس ماده مثل آهن علت صوري:يعني صورت و شکل و الگو مثلا در مجسمه شکل و قالب مجسمه علت فاعلي:کسي که کار را انجام ميده مثل مجسمه ساز غايي:کاري که براي اون انجام ميشه مثل پياده روي که براي سلامتي انجام ميشه