سلام.کدوم رشته برای پیام نور رو تو اولیتم بزنم؟
رشته علوم ورزشی یا مدیریت جهانگردی؟