محققان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی با همکاری دانشمندان مؤسسه‌های گلدستون در امریکا از سلول‌های بنیادی برای رشد دادن بافت قلبی تپنده ریز استفاده کردند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، محققان حاضر در واقع سیستمی ارائه داده‌اند که می‌تواند به عنوان مدلی برای رشد آغازین قلب و ابزاری جهت غربالگری دارو به منظور ایمن‌ترکردن بارداری‌ها عمل کند.
دانشمندان از سرنخ‌های بیوفیزیکی و زیست‌شیمیایی با هدف تحریک سلول‌های بنیادی جهت‌ تکثیر و سازماندهی‌کردن خود برای تبدیل‌شدن به بافت قلبی در سطح میکرون از جمله میکرودهلیزها استفاده کردند.
گفته می‌شود این نخستین نمونه‌ای است که فرآیند رشد دهلیز قلب انسان در محیط آزمایشگاهی را نشان می‌دهد.
چنین دستاوردی می‌تواند به غربالگری سریع‌ داروهایی که موجب بروز نارسایی‌های قلبی حین تولد می‌شوند، کمک کند و به اتخاذ تصمیماتی درباره ماهیت داروهای خطرناک در طول بارداری بینجامد.
به منظور آزمایش این سیستم به عنوان نوعی ابزار غربالگری دارو، دانشمندان سلول‌های در حال تکثیر را در معرض نوعی دارو به نام تالیدومید قرار دادند که موجب بروز نارسایی‌های شدید مادرزادی می‌شود.
محققان دریافتند در مقادیر عادی استفاده از این دارو، منجر به رشد غیرعادی میکرودهلیزهای قلب شد. این امر به نوبه خود موجب بروز مشکلاتی در انقباض عضلانی و ضربان‌های پایین در مقایسه با بافت قلبی شد که در معرض داروی مزبور قرار نگرفته بود.
موسسه‌های ملی بهداشت یکی از حامیان مالی این پروژه تحقیقاتی بود.
جزئیات این دستاورد علمی در مجله Nature Communications ارائه شده است.