به گزارش پایتخت جیمز هریسون ۶۰ سال است که خونش را برای کمک به دیگران اهدا میکند، چون خون او پادزهر نادری دارد که مانع از مرگ نوزادها به دلیل بیماری «ار هاش» (عدم سازگاری خون مادر و جنین) میشود.
همچنین از پلاسمای خون او برای ساختن واکسن (Anti-D vaccine) استفاده شده و به همین دلیل، بازویش را یک میلیون دلار استرالیا بیمه کردهاند. این واکسن جان بیش از ۲ میلیون نوزاد را نجات داده است.مردی با خون جادویی؛ او جان ۲ میلیون کودک را نجات داده!
آقای هریسون که اهل استرالیا است، تاکنون بیش از هزار بار خون داده است، اما نکته بامزه اینجا است که هیچ وقت به سوزن نگاه نمیکند.
او در مصاحبهای با CNN گفته، وقتی ۱۴ سال داشته، یکی از ریههایش را درآوردهاند. آن روز ۱۳ لیتر خون به او تزریق کردند تا زنده بماند و پسازآن تصمیم گرفته، وقتی بزرگ شد، او همخونش را برای کمک به دیگران اهدا کند.