بدانید وقتی مردم میپرسند “دقیقا داری چیکار میکنی؟” شما در حال انجام کاری مهم هستید !
وقتی وقتی ایده جدیدی داشته باشید
اکثر مردم شما را “دیوانه” خطاب خواهند کرد.
باید رفتاری خارج از عرف داشته باشید تا بتوانید پیشرفت کنید،
یعنی واکنش نشان ندهید و به غریزه تان اعتماد کنید و جلو بروید.
شما باید بدانید وقتی ایده ارزشمندی دارید که “فضای خالی” بازار را پر میکند,
چیزی که در بازار جدید است و چشمگیر،
باید به جلو یورش ببرید و ایده تان را عملی کنید.
مردم عادی نمیتوانند خارج از عرف و چهارچوب فکری ثابت، فکر کنند گ
و همیشه فکر میکنند ایده هایی که تا به امروز آمده بهترین
ایده هایی هستند که میتوانستند بوجود بیایند,
اما کارآفرینان شورشی هستند و همیشه بدنبال جایگزین های بهتر و
بچنگ آوردن فرصت ها هستند.
در سال 1980 وقتی فرِد کارل جی آر میزهایی برای آشپزخانه اش میخواست
تا خانومش راحت تر کار کند چیزی را که میخواست در بازار پیدا نکرد،
فقط میز های رستوران ها بودند که آنها هم به حد کافی کوچک نبودند
پس تصمیم گرفت این فضای خالی بازار را پر کند، او شروع کرد به
ساخت میز های کوچکی مخصوص آشپزخانه،
بعد ها وقتی مردم او را دیوانه خطاب کردند اهمیتی نداد و عمدا نام
برند میز های خود را وایکینگ (Viking) گذاشت.
برندی که میز های آشپزخانه را برای اولین بار به خانه مردم آورد.