سال 2013 | 429 صفحه | ISBN: 9780262019736 | 1 MB |معرفی:
در این کتاب، Kartik Athreya، یک تصویر حقیقی، ارائه یک توصیف غیرفنی از ایده‌ها و مدل‌های برجسته در اقتصاد کلان و استدلال ارزششان را به‌عنوان ابزار تفسیری و همچنین ارتباط سیاست‌هایشان را به‌تصویر کشیده است. Athreya عمدا تشکیلات و سازمان فنی را رها کرده و راهنمایی ضروری برای ایده‌های انتزاعی که توصیه خط مشی تحقیقاتی و کاربردی متخصصان اقتصاد کلان را هدایت می‌کند؛ ارائه کرده است.
نویسنده، رویکرد اصلی برای ساخت مدل اقتصاد کلان، چارچوب عمومی-تعادلی Walrasian اساسی و نسخه مدرن آن، مدل Arrow-Debreu-McKenzie به اختصار ADM را توصیف می‌کند.چشم داشتی که باید از یک کتاب داشت، این است که شفاف باشد و نور را بازتاباند. "کریستین بوبن"