این پست شامل تمامی لغات 4 سال زبان انگلیسی کنکور می باشد . در این مجموعه شما شاهد ارایه سال به سال و تفکیک شده لغات میباشد، یعنی همون چیزی که یک کنکوری واسه مرور لغات در این زمان باقی مانده برای کنکور لازم داره، امیدوارم استفاده لازم رو ببرید.منبع:math-home-javanrood.blogfa.com
پسورد:www.konkoori .blog.ir