سلام آقا من یه ایده به سرم زده که بیایم شعرا ادبیات رو با گیتاری اف ال استادیویی چیزی (هر چی بلدین ) بخونین نظرتون چیه ؟ هم حال میده هم کار فرهنگیه نظرتون چیه ؟