سال 2015 | 350 صفحه | ISBN: 9780521761079 | 7 MB |



معرفی:
در عصری که تنوع زیستی با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال از دست رفتن است، حیاتی است که اطلاعات گیاه‌شناسی و وابسته به جانواران، به روز، قابل اعتماد و به‌راحتی قابل دسترس برای تدوین استراتژی‌های حفاظت موثر، باشد. مدیریت و ارتباطات داده‌های الکترونیکی، در حال طبقه‌بندی توصیفی اساسی و افزایش هر دو مجموعه و انتشار داده‌های مهم بر روی تنوع زیستی هستند.
این کتاب توسط دانشمندان پیشرو در تحولات فعلی گیاهان و جانواران، همراه با متخصصان گروه‌های کاربری عملی، نوشته شده است.



دانشگاه واقعى، جایى است که مجموعه اى از کتاب در آن جمع آورى شده باشد. "کارلایل"