کسی میدونه شیمی مبتکران ویرایش جدیدش کی عرضه میشه؟
من سا دوم دبیرستانم سال تحصیلی 92-93 هستش.(کنکور95) واسه شیمی دو باید دنبال همون سال باشم کتابا تغییر کرده یا همین چاپای جدیدو بگیرم اخه سال دوم نگرفتم!؟؟؟