تعطيلات نوروز هرساله برای داوطلبان کنکور و دانش‌آموزان اهميت زیادی دارد؛ به طوری که یکی از دلایل موفقيت داوطلبان موفق این است که زمانی که دیگران درس نمی‌خوانند به شدت درس می­خوانند.
بسياری از داوطلبان و دانش آموزان که در طی ماه های گذشته کم کاری کرده­اند، در تعطيلات عيد، به اميد جبران هستند اما چگونه باید استفاده کنند؟
تعطيلات نوروز در بهترین حالت بين ١٤ تا ١٦ روز است و با تعطيلی مدارس برای اکثر داوطلبان و دانش‌آموزان موقعيت فوق العاده­‌ای برای رفع اشکالات درسی است؛داوطلبان باید تفریحات، دید و بازدیدها، مسافرت و تلویزیون را تا حد امکان کم کنند و فقط دو روز از عيد را به خودشان مرخصی بدهند. برای درس خواندن ابتدا از درسهایی که قوی هستند شروع کنند نه از درسهایی که ضعيف هستند