خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین
  نمایش نتایج: از 16 به 30 از 33
  1. Top | #16
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   فصل ص   صابونش به جامه ما خورده !

   صبر كوتاه خدا سي ساله !
   صداش صبح در مياد !
   صد پتك زرگر، يك پتك آهنگر !
   صد تا گنجشك با زاق و زوقش نيم منه !
   صد تا چاقو بسازه، يكيش دسته نداره !
   صد تومن ميدم كه بچه ام يكشب بيرون نخوابه وقتي خوابيد ، چه يكشب چه هزار شب !
   صد رحمت به كفن دزد اولي !
   صد سال گدائي ميكنه هنوز شب جمعه را نميدونه !
   صد سر را كلاه است و صد كور را عصا !
   صد من پرقو يكمشت نيست !
   صد من گوشت شكار به يك ** تازي نميارزه !
   صد موش را يك گربه كافيه !
   صفراش به يك ليمو مي شكنه !
   صنار جيگرك سفره قلمگار نمي خواد !
   صنار ميگيرم سگ اخته ميكنم، يه عباسي ميدم غسل ميكنم !
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  2. Top | #17
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   فصل ض


   ضرب خورده جراحه !
   ضرر را از هر جا جلوشو بگيري منفعته !
   ضامن روزي بود روزي رسان !
   ضرر بموقع بهتر از منفعت بيموقعه !
   ضرر كار كن، كار نكردنه !
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  3. Top | #18
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   فصل ط   طاس اگر نيك نشيند همه كس نراد است !
   طالع اگر اري برو دمر بخواب !
   طاووس را به نقش و نگاري كه هست خلق --- تحسين كنند و او خجل از پاي زشت خويش !(( سعدي ))
   طبل تو خاليست !
   طبيب بيمروت، خلق را رنجور ميخواهد !
   طشت طلا رو سرت بگير و برو !
   طعمه هر مرغكي انجير نيست !
   طمع آرد بمردان رنگ زردي !
   طمع پيشه را رنگ و رو زرده !
   طمع را نبايد كه چندان كني --- كه صاحب كرم را پشيمان كني !
   طمع زياد مايه جونم مرگي ( جوانمرگي ) است !
   طمعش از كرم مرتضي علي بيشتره !
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  4. Top | #19
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   فصل ظ
   ظالم پاي ديوارِ خودشو، ميكنه !
   ظالم دست كوتاه !
   ظالم هميشه خانه خرابه !
   ظاهرش چون گور كافر پر حلل --- باطنش قهر خدا عزوجل !
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  5. Top | #20
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   فصل ع
   عاشقان را همه گر آب برد --- خوبرويان همه را خواب برد . (( ايرج ميرزا ))
   عاشق بي پول بايد شبدر بچينه !
   عاشقم پول ندارم كوزه بده آب بيارم !
   عاشقي پيداست از زاري دل --- نيست بيماري چو بيماري دل . (( مولوي ))
   عاشقي شيوه رندان بلا كش باشد ! (( حافظ ))
   عاشقي كار سري نيست كه بر بالين است ! (( سعدي ))
   عاقبت جوينده بابنده بود ! (( مولوي))
   عاقبت گرگ زاده گرگ شود --- گر چه باآدمي بزرگ شود . (( سعدي ))
   عاقل بكنار آب تا پل ميجست --- ديوانه پا برهنه از آب گذشت !
   عاقل گوشت ميخوره، بي عقل بادمجان !
   عالم بي عمل، زنبور بي عسله !
   عالم شدن چه آسون آدم شدن چه مشكل !
   عالم ناپرهيزكار، كوريست مشعله دار !
   عبادت بجز خدمت خلق نيست --- به تسبيح و سجاده و دلق نيست ! (( سعدي ))
   عجب كشگي سابيديم كه همش دوغ پتي بود !
   عجله، كار شيطونه !
   عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد !
   عذر بدر از گناه !
   عروس بي جهاز، روزه بي نماز، دعاي بي نياز، قرمه بي پياز !
   عروس تعريفي عاقبت شلخته در آمد !
   عروس كه بما رسيد شب كوتاه شد !
   عروس مردني را گردن مادر شوهر نگذاريد !
   عروس مياد وسمه بكشه نه وصله بكنه !
   عروس نميتونست برقصه ميگفت : زمين كجه !
   عروس را كه مادرش تعريف كنه براي آقا دائيش خوبه !
   عروس كه مادر شوهر نداره اهل محل مادر شوهرشند !
   عزيز كرده خدا را نميشه ذليل كرد !
   عزيز پدر و مادر !
   عسس بيا منو بگير !
   عسل در باغ هست و غوره هم هست !
   عسل نيستي كه انگشتت بزنند !
   عشق پيري گر بجنبد سر به رسوائي زند !
   عقد پسر عمو و دختر عمو را در آسمان بسته اند !
   عقلش پاره سنگ بر ميداره !
   عقل كه نيست جون در عذابه !
   عقل مردم به چشمشونه !
   عقل و گهش قاطي شده !
   علاج واقعه پيش از وقوع بايد كرد . ((‌ ... دريغ سود ندارد چو رفت كار از دست )) (( سعدي ))
   علاج بكن كز دلم خون نيايد . (( سرشك از رخم پاك كردن چه حاصل ... )) (( مير والهي))
   علف بدهان بزي بايد شيرين بياد !
   عيدت را اينجا كردي نوروزت را برو جاي ديگه !
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  6. Top | #21
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   فصل غ   غاز ميچرونه !
   غربال را جلوي كولي گرفت و گفت : منو چطور مي بيني ؟ گفت : هر طور كه تو منو ميبيني !
   غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو !
   غليان بكشيم يا خجالت ! (( مائيم ميان اين دو حالت ... ))
   غم مرگ برادر را برادر مرده ميداند !
   غوره نشده مويز شده است !
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  7. Top | #22
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   فصل ف   فردا كه برمن و تو وزد باد مهرگان --- آنگه شود پديد كه نامرد و مرد كيست ؟ (( ناصر خسرو))
   فرزند بي ادب مثل انگشت ششمه، اگر ببري درد داره ، اگر هم نبري زشته !
   فرزند عزيز نور ديده --- از دبه كسي ضرر نديده !
   فرزند كسي نميكند فرزندي --- گر طوق طلا به گردنش بر بندي !
   فرزند عزيز دردونه، يا دنگه يا ديوونه !
   فرشش زمينه، لحافش آسمون !
   فرش، فرش قالي، ظرف، ظرف مس، دين، دين محمد !
   فضول را بجهنم بردند گفت : هيزمش تره !
   فقير، در جهنم نشسته است !
   فكر نان كن كه خربزه آبه !
   فلفل نبين چه ريزه بشكن ببين چه تيزه !
   فلك فلك، بهمه دادي منقل، به ما ندادي يك كلك !
   فواره چون بلند شود سرنگون شود !
   فيل خوابي مي بيند و فيلبان خوابي !
   فيلش ياد هندوستان كرده !
   فيل و فنجان !
   فيل زنده اش صد تومنه، مرده شم صد تومنه !
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  8. Top | #23
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   فصل ق   قاپ قمار خونه است !
   قاتل بپاي خود پاي دار ميره !
   قاچ زين را بگير اسب دواني پيشكشت !
   قاشق سازي كاري نداره، مشت ميزني توش گود ميشه، دمش را ميكشي دراز ميشه !
   قاشق نداري آش بخوري نونتو كج كن بيل كن !
   قاطر را گفتند : پدرت كيست ؟ گفت : اسب آقادائيمه !
   قاطر را گفتند : پدرت كيست ؟ گفت : اسب آقادائيمه !
   قاطر پيش آهنگ آخرش توبره ميشه !
   قبا سفيد قبا سفيده !
   قباي بعد از عيد براي گل منار خوبه !
   قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهري .
   قران كنند حرز و امام مبين كشند ! (( ياسين كنند ورد وبه طاها كشند تيغ ... ))
   قربون برم خدا رو، يك بام و دو هوا رو، اينور بام گرما را اون ور بام سرمارو !
   قربون بند كيفتم، تا پول داري رفيقتم !
   قربون سرت آقا ناشي، خرجم با خودم آقام تو باشي !
   قربون چشمهاي بادوميت - ننه من بادوم !
   قربون چماق دود كشت كاه، بده جوش پيشكشت !
   قرض كه رسيد به صد تومن، هر شب بخور قيمه پلو !
   قسمت را باور كنم يا دم خروس را ؟!
   قسم نخور كه باور كردم !
   قلم ، دست دشمنه !
   قم بيد و قنبيد، اونهم امسال نبيد !
   قوم و خويش، گوشت هم را ميخورند استخوان هم را دور نميندازند .
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  9. Top | #24
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   فصل ک
   كاچي بهتر از هيچي است !
   كار از محكم كاري عيب نميكنه !
   كار بوزينه نيست نجاري !
   كار خر و خوردن يابو !
   كارد، دسته خودشو نمي بره !
   كار نباشه زرنگه !
   كار، نشد نداره !
   كار هر بز نيست خرمن كوفتن --- گاو نر ميخواهد و مرد كهن .
   كاري بكن بهر ثواب - نه سيخ بسوزه نه كباب !
   كاسه گرمتر از آش !
   كاسه جائي رود كه شاه تغار باز آيد !
   كاسه را كاشي ميشكنه، تاوانش را قمي ميده !
   كاشكي را كاشتند سبز نشد !
   كاشكي ننم زنده ميشد - اين دورانم ديده ميشد !
   كافر همه را بكيش خود پندارد !
   كاه از خودت نيست كاهدون كه از خودته !
   كاه بده، كالا بده، دو غاز و نيم بالا بده !
   كاه پيش سگ، استخوان پيش خر !
   كاه را در چشم مردم مي بينه كوه را در چشم خودش نمي بينه !
   كاهل به آب نميرفت، وقتي ميرفت خمره ميبرد !
   كباب پخته نگردد مگر به گرديدن !
   كبكش خروس ميخونه !
   كپه هم با فعله است ؟!
   كجا خوشه؟ اونجا كه دل خوشه !
   كج ميگه اما رج ميگه !
   كچلي را گفتند: چرا زلف نميگذاري ؟ گفت : من از اين قرتي گريها خوشم نمياد !
   كچل نشو كه همه كچلي بخت نداره !
   كچليش، كم آوازش !
   كدخدا را ببين ، ده را بچاپ !
   كرايه نشين، خوش نشينه !
   كرم داران عالم را درم نيست --- درم داران عالم را كرم نيست !
   كرم درخت از خود درخته !
   كژدم را گفتند: چرا بزمستان در نميآئي ؟ گفت : بتابستانم چه حرمت است كه در زمستان نيز بيرون آيم ؟!
   كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست ! (( هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار ))[‌[ حافظ ]]
   كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من !
   كسي دعا ميكنه زنش نميره كه خواهر زن نداشته باشه !
   كسي را در قبر ديگري نمي گذارند !
   كسي كه از آفتاب صبح گرم نشد از آفتاب غروب گرم نميشه !
   كسي كه از گرگ ميترسه گوسفند نگه نميداره !
   كسي كه را مادرش زنا كنه، با ديگران چها كنه !
   كسي كه منار ميدزده ، اول چاهش را ميكنه !
   كسي كه خربزه مي خوره، پاي لرزش هم ميشينه !
   كشته از بسكه فزونست كفن نتوان كرد !
   كفاف كي دهد اين باده بمستي ما --- خم سپهر تهي شد ز مي پرستي ما .
   كف دستي كه مو نداره از كجاش ميكنند ؟!
   كفتر صناري، ياكريم نميخونه !
   كفتر چاهي جاش توي چاهه !
   كفشات جفت ، حرفات مفت !
   كفشاش يكي نوحه ميخونه، يكي سينه ميزنه !
   كفگيرش به ته ديگ خورده !
   كلاغ آمد چريدن ياد بگيره پريدن هم يادش رفت !
   كلاغ از وقتي بچه دار شد ، شكم سير بخود نديد !
   كلاغ از باغمون قهر كرد، يك گردو منفعت ما !
   كلاغ از باغمون قهر كرد، يك گردو منفعت ما !
   كلاغ خواست راه رفتن كبك را ياد بگيره راه رفتن خودش هم يادش رفت !
   كلاغ، روده خودش در آمده بود اونوقت ميگفت : من جراحم !
   كلاغ سر لونه خودش قارقار نميكنه !
   كل اگر طبيب بودي سر خود دوا نمودي !
   كلاه را كه به هوا بيندازي تا پائين بيايد هزار تا چرخ ميخوره !
   كلاه كچل را آب برد گفت : براي سرم گشاد بود !
   كلفتي نون را بگير و نازكي كار را !
   كلوخ انداز را پاداش سنگ است --- جواب است اي برادر اين نه جنگ است .
   كله اش بوي قرمه سبزي ميده !
   كله پز برخاست سگ جايش شنست !
   كله گنجشكي خورده !
   كمال همنشين در من اثر كرد --- وگر نه من همان خاكم كه هستم . [‌[ سعدي]]
   كم بخور هميشه بخور !
   كمم گيري كمت گيرم - نمرده ماتمت گيرم !
   كنار گود نشسته ميگه لنگش كن !
   كند همجنس با همجنس پرواز ! (( كبوتر با كبوتر باز با باز ...))
   كنگر خورده لنگر انداخته !
   كور از خدا چي ميخواهد ؟ دو چشم بينا !
   كور خود و بيناي مردم !
   كورشه اون دكانداري كه مشتري خودشو نشناسه !
   كور را چه به شب نشيني !
   كور كور را ميجوره آب گودال را !
   كور هر چي توي چنته خودشه خيال ميكنه توي چنته رفيقش هم هست !
   كوري دخترش هيچ، داماد خوشگل هم ميخواهد !
   كوزه خالي، زود از لب بام ميافته !
   كوزه گر از كوزه شكسته آب ميخوره !
   كوزه نو آب خنك داره !
   كوزه نو دو روز آب را سرد نگه ميداره !
   كوسه دنبال ريش رفت سيبيلشم از دست داد !
   كوسه و ريش پهن !
   كو فرصت ؟!
   كوه بكوه نميرسه، آدم به آدم ميرسه !
   كوه ، موش زائيده !
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  10. Top | #25
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   فصل گ

   گابمه و آبمه و نوبت آسيابمه !
   گاو پيشاني سفيده !
   گاوش زائيده !
   گاو نه من شير !
   گاه باشد كه كودك نادان --- بغلط بر هدف زند تيري !
   گاهي از سوراخ سوزن تو ميره گاهي هم از دروازه تو نميره !
   گدارو كه رو بدي صاحبخونه ميشه !
   نرمي ز حد مبر كه چو دندان مار ريخت ---- هر طفل ني سوار كند تازيانه اش ! [‌[ صائب]]
   گذر پوست به دباغخانه ميافته !
   گر بدولت برسي مست نگردي مردي !
   گر بري گوش و گر زني دمبم --- بنده از جاي خود نمي جنبم !
   گربه براي رضاي خدا موش نميگيره !
   گربه تنبل را موش طبابت ميكنه !
   گربه دستش به گوشت نميرسه ميگه بو ميده !
   گربه را دم حجله بايد كشت !
   گربه را اگر در اطاق حبس كني پنجه بروت ميزنه !
   گربه را گفتند : گهت درمونه خاك پاشيد روش !
   گربه روغن ميخوره خانم دهنش بو ميكنه !
   گربه شب سموره !
   گربه شير است در گرفتن موش --- ليك موش است در مصاف پلنگ !
   گربه مسكين اگر پر داشتي --- تخم گنجشك از زمين بر داشتي !
   گر تو بهتر ميزني بستان بزن !
   گر تو قرآن بدين نمط خواني --- ببري رونق مسلماني را ! ‌[[ سعدي]]
   گر تو نمي پسندي تغيير ده قضا را ! (( در كوي نيكنامي ما را گذر ندادند ... )) ‌[[ حافظ]]
   گر جمله كائنات كافر گردند --- بر دامن كرياش ننشيند گرد !
   گر حكم شود كه مست گيرند --- درشهرهر آنچه هست گيرند !
   گر در همه دهر يك سر نيشتر است --- بر پاي كسي رود كه از همه درويشتر است !
   گر در يمني چو با مني پيش مني --- ور پيش مني چو بي مني در يمني !
   گرد نام پدر چه ميگردي ؟ --- پدر خويش باش اگر مردي ! ‌[[ سعدي]]
   گرز به خورند پهلوون !
   گر زمين و زمان بهم دوزي --- ندهندت زياده از روزي !
   گر صبر كني ز غوره حلوا سازيم !
   گر گدا كاهل بود تقصير صاحب خانه چيست ؟!
   گرگ دهن آلوده و يوسف ندريده !
   گرهي كه با دست باز ميشه نبايد با دندان باز كرد !
   گفت پيغمبر كه چون كوبي دري --- عاقبت زآن در برون آيد سري !
   گفت : چشم تنگ دنيا دار را --- يا قناعت پر كند يا خاك گور !‌[[ سعدي]]
   گفت : چشم تنگ دنيا دار را --- يا قناعت پر كند يا خاك گور ![[ سعدي]]
   گفت : خونه قاضي عروسيست . گفت : بتو چه؟ گفت : مرا هم دعوت كرده اند . گفت : بمن چه ؟!
   گفت : استاد! شاگردان از تو نميترسند. گفت : منهم از شاگردها نميترسم !
   گفتند : خرس تخم ميذاره يا بچه ؟ گفت : از اين دم بريده هر چي بگي بر مياد!
   گفتند : خربزه و عسل با هم نميسازند . گفت : حالا كه همچين ساخته اند كه دارند منو از وسط بر ميدارند !
   گفتند : خربزه و عسل با هم نميسازند . گفت : حالا كه همچين ساخته اند كه دارند منو از وسط بر ميدارند !
   گفتند : خربزه ميخوري با هندوانه ؟ گفت : هر دودانه !
   گفت : نوري خونه است ؟ گفتند : علاوه بر نوري دخترش هم خونه است . گفت : نور علي نور !
   گل زن و شوهر را از يك تغار برداشته اند !
   گله گيهات بسرم ايشالاه عروسي پسرم !
   گنج بي مار و گل بي خار نيست --- شادي بي غم در اين بازار نيست ! ‌[[ مولوي]]
   گنجشك امسال رو باش كه گنجشك پارسالي را قبول نداره !
   گنجشك با باز پريد افتاد و ماتحتش دريد !
   گنجشك با زاغ زوغش بيست تاش يه قرونه، گاو ميش يكيش صد تومنه !
   گندم از گندم برويد جو ز جو ! ((‌ از مكافات عمل غافل نشو ... )) ‌[[ مولوي]]
   گندم خورديم از بهشت بيرونمان كردند !
   ****** بسته را ميزنه !
   گوسفند امام رضا را تا چاشت نميچرونه !
   گوسفند بفكر جونه، قصاب به فكر دنبه !
   گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من --- آنچه البته بجائي نرسد فريادست ! ‌[[ يغماي جندقي]]
   گوشت جوان لب طاقچه است !
   گوشت را از ناخن نميشه جدا كرد !
   گوشت را از بغل گاو بايد بريد !
   گوشت رانم را ميخورم منت قصاب رو نميكشم !
   گوهر پاك ببايد كه شود قابل فيض --- ورنه هر سنگ و گلي لؤلؤ مرجان نشود ! ‌[[ حافظ]]
   گه جن خورده !
   گيرم پدر تو بود فاضل --- از فضل پدر تو را چه حاصل ! ‌[[ نظامي]]
   گيرم كه مار چوبه كند تن بشكل مار --- كو زهر بهر دشمن و كو مهره بهر دوست ! [[ خاقاني]]
   گيسش را توي آسيا سفيد نكرده !
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  11. Top | #26
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   فصل ل   لاف در غريبي، گور در بازار مسگرها !
   لالائي ميدوني چرا خوابت نميبره !
   لب بود كه دندون اومد !
   لر اگر ببازار نره بازار ميگنده !
   لقمان حكيم را گفتند : ادب از كه آموختي ؟ گفت : از بي ادبان ! [[گلستان سعدي]]
   لگد به گور حاتم زده !
   لولهنگش آب ميگيره !
   ليلي را از چشم مجنون بايد ديد !
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  12. Top | #27
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   فصل م
   ما از خيك دست برداشتيم خيك از ما دست بر نميداره !
   ما اينور جوب تو اونور جوب !
   ما اينور جوب تو اونور جوب، فحش بده فحش بستون، پيراهن يكي شانزده تومنه !
   مادر را دل سوزد، دايه را دامن !
   مادر زن خرم كرده، توبره بر سرم كرده !
   مادر كه نيست با زن بابا بايد ساخت !
   مادر مرده را شيون مياموز !
   مارا باش كه از بز دنبه ميخواهيم !
   مار بد بهتر بود از يار بد !
   مار پوست خودشو ول ميكنه اما خوي خودشو ول نميكنه !
   مار تا راست نشه بسوراخ نميره !
   مار خورده افعي شده !
   مار خيلي از پونه خوشش مياد دم لونه اش سبز ميشه !
   مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد ميترسه !
   مار گير را آخرش مار ميكشه !
   مار مهره، هر ماري نداره !
   مار هر كجا كج بره توي لونه خودش راست ميره !
   ماست را كه خوردي كاسه شو زير سرت بزار !
   ماستها را كيسه كردند !
   ماست مالي كردن !
   ماستي كه ترشه از تغارش پيداست !
   ماست نيستي كه انگشتت بزنند !
   ما صد نفر بوديم تنها، اونها سه نفر بودند همراه !
   ما كه خورديم اما نگي يارو خر بود سيرابيت نپخته بود !
   ما كه در جهنم هستيم يك پله پائين تر !
   ما كه رسواي جهانيم غم عالم پشمه !
   مال است نه جان است كه آسان بتوان داد !
   مال بد بيخ ريش صاحبش !
   مال به يكجا ميره ايمون به هزار جا !
   مالت را خار كن خودت را عزيز كن !
   مال خودت را محكم نگهدار همسايه را دزد نكن !
   مال خودم مال خودم مال مردمم مال خودم !
   مال دنيا وبال آخرته !
   مال ما گل مناره، مال مردم زير تغاره !
   مال مفت صرافي نداره !
   پول باد آورده چند و چون نداره !
   مال ممسك ميراث ظالمه !
   مال همه ماله، مال من بيت الماله !
   ماما آورده را مرده شور ميبره !
   ماما كه دو تا شد سر بچه كج در مياد !
   ما و مجنون همسفر بوديم در دشت جنون --- او بمطلب ها رسيد و ما هنوز آواره ايم .
   ماه درخشنده چو پنهان شود --- شب پره بازيگر ميدان شود !
   ما هم تون را ميتابيم هم بوق را ميزنيم !
   ماه هميشه زير ابر پنهان نميمونه !
   ماهي رو هر وقت از آب بگيري تازه است !
   ماهي ماهي رو ميخوره، ماهي خوار هر دو را !
   ماهي و ماست ؟ عزرائيل ميگه بازم تقصير ماست ؟
   مبارك خوشگل بود ابله هم درآورد !
   مثقال نمكه خروار هم نمكه !
   مثل سيبي كه از وسط نصف كرده باشند !
   مثل كنيز ملا باقر !
   مرد چهل ساله تازه اول چلچليشه !
   مرد خردمند هنر پيشه را --- عمر دو بايست در اين روزگار *** تا به يكي تجربه آموختن --- با دگري تجربه بردن بكار . [[ سعدي ]]
   مرد كه تنبوتش دو تا شد بفكر زن نو ميافته !
   مرده را رو كه رو بدي بكفن خودش ميرينه !
   مردي را پاي دار ميبردند زنش ميگفت : يه شليته گلي براي من بيار !
   مردي كه نون نداره اينهمه زبون نداره !
   مرغ بيوقت خوان را بايد سر بريد !
   مرغ زيرك كه ميرميد از دام - با همه زيركي بدام افتاد !
   مرغ گرسنه ارزن در خواب مي بينه !
   مرغ، هم تخم ميكمه هم چلغوز!
   مرغ همسايه غازه !
   مرغي را كه در هواست نبايد به سيخ كشيد !
   مرغ يه پا داره !
   مرغي كه انجير ميخوره نوكش كجه !
   مرگ براي من، گلابي براي بيمار !
   مرگ به فقير و غني نگاه نميكنه !
   مرگ خر عروسي سگه !
   مرگ خوبه اما براي همسايه !
   مرگ ميخواهي برو گيلان !
   مرگ يه بار شيون يه بار !
   مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد ! (( نابرده رنج گنج ميسر نمي شود ... )) [[ سعدي ]]
   مزد خر سور چروني خر سواريست !
   مزد دست مهتر ** يابوست !
   مسجد نساخته گدا درش ايستاده !
   مشتري آخر شب خونش پاي خودشه !
   مشك خالي و پرهيز آب !
   معامله با خودي غصه داره !
   معامله نقد بوي مشك ميده !
   معما چو حل گشت آسان شود !
   مغز خر خورده !
   مفرداتش خوبه اما مرده شور تركيبشو ببره !
   مگس به فضله ش بشينه تا مورچه خور دنبالش ميدوه !
   مگه سيب سرخ براي دست چلاق خوبه ؟!
   مگه كاشونه كه كپه با فعله است ؟
   ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشكل !
   ملا نصرالدين صنار ميگرفت سگ اخته ميكرد يكعباسي ميداد ميرفت حموم !
   من آنچه شرط بلاغ است با تو ميگويم --- تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال . [[ سعدي ]]
   من از بيگانگان هرگز ننالم --- كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد . [[ حافظ]]
   من كجا و خليفه در بغداد !
   من ميگم خواجه ام تو ميگي چند تا چه داري ؟!
   من ميگم نره تو ميگي بدوش !
   من ميگم انف، تو نگو انف، تو بگو انف !
   من نميگويم سمندر باش يا پروانه باش --- چون بفكر سوختن افتاده اي مردانه باش . [[ مرتضي قليخان شاملو]]
   من نوكر حاكمم نه نوكر بادنجان !
   موريانه همه چيز خونه را ميخوره جز غم صاحب خونه را !
   موش به سوراخ نميرفت جارو به دم بست !
   موش چيه كه كله پاچش باشه !
   موش زنده بهتر از گربه مرده است !
   موش به همبونه ( انبار) كار نداره همبونه به موش كار داره !
   موش و گربه كه با هم بسازند دكان بقالي خراب ميشه !
   مهتاب نرخ ماست را ميشكنه !
   مهره مار داره !
   مه فشاند نور و سگ عوعو كند --- هر كسي بر طينت خود مي تند ! [[ مولوي ]]
   مهمون بايد خنده رو باشه اگر چه صاحب خونه، خون گريه كنه !
   مهمون تا سه روز عزيزه !
   مهمون خر صاحبخونه است !
   مهمون كه يكي شد صاحبخونه گاو ميكشه !
   مهمون مهمون و نميتونه ببينه صاحبخونه هر دو را !
   مهمون ناخونده خرجش پاي خودشه !
   مهمون هر كي ، و در خونه هر چي !
   ميون حق و باطل چهار انگشته !
   ميون دعوا حلوا خير نمي كنند !
   ميون دعوا نرخ معين ميكنه !
   مي بخور، منبر بسوزان، مردم آزاري مكن !
   ميخواي عزيز بشي يا دور شو يا كور شو !
   ميراث خرس به كفتار ميرسه !
   ميراث خوار بهتر از چشته خوره !
   ميوه خوب نصيب شغال ميشه !
   ميهمان راحت جان است و ليكن چو نفس --- خفه سازد كه فرود آيد و بيرون نرود !
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  13. Top | #28
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   فصل ن


   نابرده رنج گنج ميسر نمي شود --- مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد !
   ناخوانده بخانه خدا نتوان رفت !
   ناز عروس به جهازه !
   نازكش داري ناز كن، نداري پاهاتو دراز كن !
   نبرد رگي تا نخواهد خداي ! (( اگر تيغ عالم جنبد ز جاي ... ))
   نخود توي شله زرد !
   نخودچي توي جيبم ميكني اونوقت سرم را ميشكني ؟
   نخودچي شو دزديده !
   نخود همه آش !
   نديد بديد وقتي بديد به خود بريد !
   نذر ميكنم واسه سرم خودم ميخورم و پسرم !
   نردبون، پله به پله !
   نردبون دزدها !
   نزديك شتر نخواب تا خواب آشفته نبيني !
   نزن در كسي را تا نزنند درت را !
   نسيه نسيه آخر بدعوا نسيه !
   نشاشيدي شب درازه !
   نشسته پاكه !
   نفسش از جاي گرم در مياد !
   نكرده كار نبرند بكار !
   نگاه بدست ننه كن مثل ننه غربيله كن !
   نوشدارو بعد از مرگ سهراب !
   نوكر باب، شيش ماه چاقه شيش ماه لاغر !
   نوكر بي جيره و مواجب تاج سر آقاست !
   نوكه اومد به ببازار كهنه مي شه دلازار !
   نون اينجا آب اينجا - كجا بروم به از اينجا ؟
   نون بدو، آب بدو، تو بدنبالش بدو !
   نون بده، فرمون بده !
   نون بهمه كس بده، اما نان همه كس مخور !
   نونت را با آب بخور منت آبدوغ نكش !
   نون خونه رئيسه، سگش هم همراهشه !
   نون خودتو ميخوري حرف مردم و چرا ميزني ؟!
   نون خود تو ميخوري حليم حاج عباسو هم ميزني ؟!
   نون را به اشتهاي مردم نميشه خورد !
   نون را بايد جويد توي دهنش گذاشت !
   نونش توي روغنه !
   نونش را پشت شيشه ميماله !
   نون گدائي رو گاو خورد ديگه بكار نرفت !
   نون نامردي توي شكم مرد نميمونه !
   نون نداره بخوره پياز ميخوره اشتهاش واشه !
   نون نكش آب لوله كش !
   نه آب و نه آباداني نه گلبانگ مسلماني !
   نه آفتاب از اين گرم تر ميشود و نه غلام از اين سياه تر !
   نه از من جو، نه از تو دو، بخور كاهي برو راهي !
   نه باون خميري نه باين فطيري !
   نه به اون شوري شوري نه باين بي نمكي !
   نه بباره نه به داره، اسمش خاله موندگاره !
   نه بر مرده بر زنده بايد گريست ! (( گر اين تير از تركش رستمي است ... )) [[ فردوسي ]]
   نه پسر دنيائيم نه دختر آخرت !
   نه پشت دارم نه مشت !
   نه پير را براي خر خريدن بفرست نه جوان را براي زن گرفتن !
   نه خاني اومده نه خاني رفته !
   نه چك زدم نه چونه، عروس اومد به خونه !
   نه خود خوري نه كس دهي گنده كني به سگ دهي !
   نه در غربت دلم شاد و نه روئي در وطن دارم ! --- الهي بخت برگردد از طالع كه من دارم .
   نه در غربت دلم شاد و نه روئي در وطن دارم ! --- الهي بخت برگردد از طالع كه من دارم .
   نه دزد باش نه دزد زده !
   نه راه پس دارم نه راه پيش !
   نه سر پيازم نه ته پياز !
   نه سر كرباسم نه ته كرباس !
   نه سرم را بشكن نه گردو توي دومنم كن !
   نه سيخ بسوره نه كباب ! (( كاري بكن بهر ثواب ... ))
   نه عروس دنيا نه داماد آخرت !
   نه شير شتر نه ديدار عرب !
   نه قم خوبه نه كاشون لعنت به هر دوتاشون !
   نه مال دارم ديوان ببره نه ايمان دارم شيطان ببره !
   نه نماز شبگير كن نه آب توي شير كن !
   نه هر كه سر نتراشد قلندري داند !
   ني به نوك دماغش نميرسه !
   نيش عقرب نه از ره كين است --- اقتضاي طبيتش اين است !
   نيكي و پرسش ؟!
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  14. Top | #29
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   فصل و
   واي بباغي كه كليدش از چوب مو باشه !
   واي به خوني كه يكشب از ميونش بگذره !
   واي به كاري كه نسازد خدا !
   واي به مرگي كه مرده شو هم عزا بگيره !
   واي به وقتي كه بگندد نمك !
   واي به وقتي كه چاروادار راهدار بشه !
   واي بوقتي كه قاچاقچي گمركچي بشه !
   وعده سر خرمن دادن !
   وقت خوردن، خاله، خواهر زاده را نميشناسه !
   وقت مواجب سرهنگه، وقت كار كردن سربازه !
   وقتي كه جيك جيك مستونت بود ياد زمستونت نبود ؟!
   وقتي مادر نباشه با زن بابا بايد ساخت !

   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  15. Top | #30
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   فصل ه

   هادي ! هادي ! اسم خودتو بما نهادي!

   هر جا كه آشه، كل، فراشه !
   هر جا خرسه، جاي ترسه !
   هر جا سنگه بپاي احمد لنگه !
   هر جا كه پري رخيست ديوي با اوست !
   هر جا كه گندوم نده مال من دردمنده !
   هر جا كه نمك خوري نمكدون نشكن !
   هر جا مرغ لاغره، جايش خونه ملا باقره !
   هر جا هيچ جا ، يك جا همه جا !
   هر چه از دزد موند، رمال برد !
   هر چه بخود نپسندي بديگران نپسند !
   هر چه بگندد نمكش ميزنند --- واي به وقتي كه گندد نمك !
   هر چه به همش بزني گندش زيادتر ميشه !
   هر چه پول بدي آش ميخوري !
   هر چه پيش آيد خوش آيد !
   هر چه خدا خواست همان شود --- هر چه دلم خواست نه آن شد !
   هر چه خورده نريده !
   هر چه دختر همسايه چل تر، براي ما بهتر !
   هر چه در ديگ است به چمچه مياد !
   هر چه دير نپايد دلبستگي را نشايد !
   هر چه رشتم پنبه شد !
   هر چه سر، بزرگتر درد بزرگتر !
   هر چه عوض داره گله نداره !
   هر چه كني بخود كني گر همه نيك و بد كني !
   هر چه كه پيدا ميكنه خرج اتينا ميكنه !
   هر چه مار از پونه بدش مياد بيشتر در لونه اش سبز ميشه !
   هر چه ميگم نره، بازم ميگه بدوش !
   هر چه نصيب است نه كم ميدهند --- ور نستاني به ستم ميدهند !
   هر چه هست از قامت ناساز بي اندام ماست ! --- ورنه تشريف توبر بالاي كس كوتاه نيست .[[ حافظ ]]
   هر چيز كه خوار آيد يكروز به كار آيد !
   هر خري را به يك چوب نميرونند !
   هر دودي از كباب نيست !
   هر رفتي، آمدي داره !
   هر سخن جائي و هر نكته مقامي دارد !
   هر سرازيري يك سر بالائي داره !
   هر سركه اي از آب، ترش تره !
   هر سگ در خونه صاحابش شيره !
   هر شب شب قدر است اگر قدر بداني !
   هر كس از هر جا رونده است با ما برادر خونده است !
   هر كسي پنجروزه نوبت اوست ! (( دور مجنون گذشت و نوبت ماست ... )) [[ حافظ ]]
   هر كه با مادر خود زنا كنه با دگران چها كنه !
   هر كه بامش بيش برفش بيش !
   هر كه بيك كار، بهمه كار - هر كه بهمه كار بهيچ كار !
   هر كه به اميد همسايه نشست گرسنه ميخوابه !
   هر كه تنها قاضي رفت خوشحال بر ميگرده !
   هر كه خربزه ميخوره پاي لرزش هم ميشينه !
   هر كه خري نداره غمي نداره !
   هر كه خيانت ورزد دستش در حساب بلرزد !
   هر كه دست از جان بشويد هر چه در دل دارد گويد !
   هر كه را زر در ترازوست زور در بازوست !
   هر كه را طاووس بايد جور هندوستان كشد !
   هر كه را مال هست و عقلش نيست --- روزي آن مال مالشي دهدش *** وانكه را عقل هست و **** نيست--- روزي آن عقل بالشي دهدش .[[ عمادي شهرياري]]
   هر كه را ميخواهي بشناسي يا باهاش معامله كن يا سفر كن !
   هر كه شيريني فروشد مشتري بروي بجوشد !
   هر كه نان از عمل خويش خورد --- منت از حاتم طائي نبرد !
   هر كي بفكر خويشه كوسه بفكر ريشه !
   هر كي خر شد، ما پالونيم !
   هر كي كه زن نداره،آروم تن نداره !
   هر كي كه زن نداره،آروم تن نداره !
   هر گردي گردو نيست !
   هر گلي زدي سر خودت زدي !
   هزار تا چاقو بسازه يكيش دسته نداره !
   هزار تا دختر كور و يكروزه شوهر ميده !
   هزار دوست كمه، يك دشمن بسيار !
   هزار قورباغه جاي يه ماهي رو نميگيره !
   هزار وعده خوبان يكي وفا نكند !
   هشتش گرو نه است !
   هلو برو تو گلو !
   هم از توبره ميخوره هم از آخور !
   هم از شورباي قم افتاديم هم از حليم كاشون !
   همان آش است و همان كاسه !
   همان خر است و يك كيله جو !
   هم چوب را خورديم هم پياز را و هم پول را داديم !
   هم حلواي مرده هاست هم خورش زنده ها !
   هم خدا را ميخواهد هم خرما !
   همدون دوره و كردوش نزديك !
   همدون دوره و كردوش نزديك !
   همسايه نزديك، بهتر از برادر دور !
   همسايه ها ياري كنيد تا من شوهر داري كنم !
   هم فاله و هم تماشا !
   همكار همكار و نميتونه ببيند !
   هم لحافه و هم تشك !
   هم ميترسم هم ميترسونم !
   همنشين به بود تا من از او بهتر شوم !
   همه ابري هم بارون نداره !
   همه خرها رو به يك چوب نميرونند !
   همه رو مار ميگزه مارو خر چسونه !
   همه سروته يه كرباسند !
   همه قافله پس و پيشيم !
   همه كاره و هيچ كاره !
   همه ماري مهره نداره !
   همه ماهي خطر داره بدناميشو صفر داره !
   هر مرغي انجير نميخوره !
   هميشه آب در جوي آقا رفيع نميره به دفه هم در جوي آقا شفيع ميره !
   هميشه خره خرما نميرينه !
   هميشه روزگار بانسان رو نميكنه !
   هميشه شعبان ، يكبا ر هم رمضان !
   هميشه ما ميديديم يه دفعه هم تو ببين !
   همينو كه زائيدي بزرگش كن !
   هنوز باد به زخمش نخورده !
   هنور دهنش بوي شير ميده !
   هنوز سر از تخم در نياورده !
   هنوز غوره نشده مويز شده !
   هوو هوو را خوشگل ميكنه جاري جاري را كدبانو !
   هيچ ارزوني بي علت نيست !
   هيچ انگوري دوبار غوره نميشه !
   هيچ بده را به هيچ بستاني كاري نيست !
   هيچ بدي نرفت كه خوب جاش بياد !
   هيچ بقالي نميگه ماست من ترشه !
   هيچ تقلبي بهتر از راستي نيست !
   هيچ چراغي تا به صبح نميسوزه !
   هيچ چيز شرط هيچ چيز نيست !
   هيچ دوئي نيست كه سه نشه !
   هيچ دودي بي آتش نيست !
   هيچ عروس سياه بختي نيست كه تا چهل روز سفيد بخت نباشه !
   هيچكاره ، رقاص پاي نقاره !
   هيچكاره و همه كاره !
   هيچكس در پيش خود چيزي نشد !
   هيچكس را توي گور ديگري نميگذارن !
   هيچكس روزي ديگري را نميخوره !
   هيچكس نميگه ماست من ترشه !
   هيچ گروني بي حكمت نيست !
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن