وزیر آموزش وپرورش خبر داد:
ردیف استخدام برای 5 هزار نیروی انسانی در آموزش وپرورش صادر شد

وزیر آموزش وپرورش گفت: مجوز استخدام 5 هزار نیروی انسانی در آموزش وپرورش توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر شد.به گزارش روابط عمومي معاونت توسعه مديريت و پشتيباني به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی اصغر فانی گفت: با ابلاغ و مجوز سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت آموزش وپرورش 5 هزار نیروی انسانی را استخدام خواهد کرد.

فانی افزود: این مجوز در پاسخ به درخواست آموزش وپرورش و به استناد بند (ج) و تبصره (1) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری برای استخدام در مشاغل آموزشی است.
وزیر آموزش وپرورش ادامه داد: دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی این آزمون پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی به اطلاع عمومی می رسد.عضو کابینه تدبیر وامید خاطرنشان کرد: پذیرفته شدگان در این آزمون استخدامی پس از طی یک دوره یک ساله مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان به استخدام آموزش وپرورش در خواهند آمد.

منبع: معاونت پشتیبانی وزارت