زنبور عسل:
1- زنبورها از بوی عرق بدشان می‌آید و به کسی که به نوعی بدنش بو دهد یا عطر و ادکلن زده باشد حمله می‌کند.
2- از بین رنگها رنگ سفید برای زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوه ای ناراحت کننده است.
3- انسان با خوردن ۲۰ نیش از زنبور عسل در آن واحد خواهد مرد.
4- زنبور عسل دو معده دارد: یکی برای انبار کردن عسل ویکی برای غذا.
5- بدن زنبور داران در برابر نیش زنبورها مقاوم می‌شود و اغلب می‌توانند بیش از صد عدد نیش زنبور عسل را تحمل کنند و احساس ناراحتی هم نکنند.
6- از آنجا که زنبور عسل بی نظمی را دوست ندارد،‌ اگر جلوی کندوی آنها بایستید و مانع رفت و آمد آنها شوید به شما حمله خواهند کرد.
7- تعداد افرادی که سالانه از نیش زنبور میمیرند بیشتر از کسانی است که سالانه از نیش مار میمیرند.

سگ و گربه:
1- گربه وسگ هر کدام ۵ گروه خونی دارند و انسان ۴ گروه.
2- گربه‌‌ها مي‌توانند بيش از يکصد صدا با حنجره خود توليد کنند در حاليکه سگ‌ها کمتر از 10 تا!
3- ادرار گربه زير نور سياه مي‌درخشد.
4- گربه در گوشش ۳۲ عضله دارد.
آبزیان:
1- نوعی ماهی وجود دارد که با کمک باله هایش به سطح می‌آید و ۵/۱ دقیقه در هوا پرواز میکند و به شکار طعمه خود میپردازد.
2- اختاپوس دارای بزرگترین چشمان است که گاهی به ۲۵ سانتیمتر یعنی اندازه یک توپ والیبال میرسد.
3- يک کوروکوديل نمي‌تواند زبانش را بيرون در بياورد.
4- اگر يک ماهي قرمز را در يک اتاق تاريک قرار دهيد، کم کم رنگش سفيد مي‌شود.
5- اختاپوس دارای بزرگترین چشمان است که گاهی به ۲۵ سانتیمتر یعنی اندازه یک توپ والیبال میرسد.
6- خون میگوها آبی رنگ است، عنکبوتها خونی روشن و شفاف دارند.
خرس ها:
1- بهترین شکارچی در خشکی خرس قطبی است.
2- خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می‌ایستد حدود ۳ متر است.
3- در بین انواع خرس ، خرس پاندا بزرگترین جمجمه را دارد.
4- خرس با تمام سنگینی خود میتواند با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت بدود.
5- تمام خرسهاي قطبي، چپ دست هستند.
مارها:
1- مار آناکوندا تنها نمونه افعی است که بچه می‌زاید.
2- مارها گوش ندارند و با زبان می‌شنوند، زیرا زبان آنها به امواج صوتی بسیار حساس است.
حیوانات دیگر:
1- حلزون مي‌تواند 3 سال بخوابد.
2- پروانه‌ها با پاهايشان مي‌چشند.
3- فيل‌ها تنها حيواناتي هستند که نمي‌توانند بپرند.
4- فیل بالغ در روز ۲۲۰ کیلوگرم غذا و۲۰۰ لیتر آب مصرف میکند.
5- زمان بارداری فیل دو سال است.
6- شتر در هنگام تشنگی میتواند ۹۵ لیتر آب را در کمتر از ۳ دقیقه بنوشد .
7- مورچه به هنگام مسموم شدن همیشه روی پهلوی راست می افتد.
8- اسب ماده ۳۰ دندان و اسب نر ۳۶ دندان دارد.