امریکا و اسرائیل چهارشنبه به ایران حمله میکنند
.
.
.
.
.
.
یه روزنامه اردنی خبر زده که آمریکا و اسرائیل چهارشنبه به ایران حمله میکنن
ملت همیشه در صحنه ام کامنت گذاشتن :
__ ما 4شنبه امتحان داریم ، لطفاً بندازین جمعه
___ من چهارشمبه چک دارم
_ منم چهارشنبه امتحان دارم . موندم چیکار کنم . برم جنگ ، نَرَم جنگ
__ پس چرا ساعتشو نگفتن ؟ شاید ما خونه نباشیم
__ حالا من چی بپوشم ؟
__ ما شماره ماشین مون فرده ، فك نكنم بتونیم تــو این حماسه آفرینی حضور بهم برسونیم
___ میشه بهشون بگین موقع برگشت ، منو به عنوان غنیمت ببرن آمریکا
___ سه شنبه حمله کنن تا چهارشنبه تمومش کنن که پنج شنبه جعمه بریم دَدَر
___ شام هم میدن ؟
___ ایول ، بالاخره یه بهونه جور شد من پنجشنبه نرم عروسی . از جنگ برگشتم خستم
___ بگو سر راه نون بگیرن
___ ای بابا ، حالا نمیشه جمعه عصر باشه ؟ آخه عصرای جمعه خیلی دلگیره
ـــــــ آقا ما از مسئولین خواهشمندیم جمعه ساعت ۳-۴ حمله کنن بعد از ناهار ...