سلام .

« من واله هستم ؛

همین حوالی زندگی میکنم .

شاید پای یک درخت سیب »

شاید خوندن یا شنیدن چن تا از جمله های محرک سوخته بدی برا روحیه مون نباشه!

پس ازتون خواهش میکنم به محضی که احساس کردید جمله ای حالتون رو خوب کرد ،برا دوستاتون اینجا ارسال کنید


آروز میکنم ،هممون بتونیم نهایت تلاشمونو برا موفقیت بکنیم


- - - - - - پست ادغام شده - - - - - -در هر حرفه ای که هستید ،

نه اجازه دهید که به بدبینی آلوده شوید

و نه بگذارید که بعضی لحظات تاسف بار که برای هر ملتی پیش می آید

شمارا به یاس و ناامیدی بکشاند

در آرامش حاکم بر

آزمایشگاه ها و کتابخانه هایتان

زندگی کنید .

«لویی پاستور»