ما از اول دبیرستان تا الان که سومم همیشه تو امتحانا نرفتیم مدرسه :yahoo (4):