سلام دوستان کسی هست دی وی دی افبا بدستش رسیده باشه نظرشو بگه؟