فقط سوپ کلم است که حال آدم را بیشتر از امتحان بهم میزند --- آلبرت انیشتین

امتحان مسخره ترین کار دنیاست ---- جرج برنارد شاو

امتحان بدون تقلب مثل کریسمس بدون درخت است ---- کی اس الیت

امتحان بخشی از زندگی است ،نه زندگی امتحانست --- پائولو کویئلو

امتحان در صورت عدم حذف پزشکی ، اولین گام در جهت شروع چاپلوسی

پیش استاد برای نمره ی ده گرفتن است ---- کامی نیک صالحی

چی گفتید امتحان؟ اصلا معنی اش را نمی دانم ---- جرج اورول

امتحان فقط یه بازیه ... یه بازیه مسخره ---- از دیالوگهای فیلم نیش

هر کس را میخواهی از خودت متنفر کنی ،امتحانش کن ---- یک ضرب المثل برمه ای

توی مدرسه هر سوالی را که در امتحانهایم درست جواب میدادم ، بعدا
می فهمیدم که کاملا غلط بوده این اتفاق بعدها در زندگیم هم ادامه یافت .
هر وقت فکر کردم درست رفتار کرده ام ،دیدم یک جای کار اشتباه بود -----

ارنست همینگوی

:yahoo (3)::yahoo (3)::yahoo (3):