خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  صفحه 1 از 3 12 ... آخرینآخرین
  نمایش نتایج: از 1 به 15 از 32
  1. Top | #1
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات

   نامه ی امیرضا دانشجوی شهید بهشتی به کاظم قلمچی!!! جالبه !!!

   نامه سرگشاده امیر رضا دانشجوی شهیدبهشتی و دبیر علامه‌حلی به کاظم قلمچی !!!!!!!!!!!!

   آقای قلم‌چی، سلام‌:
   آن‌ چه‌ در پی می‌آيد، مباحثی است‌ كه‌ بارها، برای دانش‌آموزان‌ شركت‌ كننده‌ در آزمون‌های شما و والدين‌ آن‌ها مطرح‌ كرده‌ام‌ و اين‌ بار آن‌ها را خطاب به خودتان‌ می‌نويسم‌. خوش‌ بينانه‌اش‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ كار، موجب‌ اصلاح‌ برخی از مشكلات‌ موجود در آزمون‌های موسسه‌ی شما شود؛ چرا كه‌ به‌ اعتقاد من‌، امروز اين‌ آزمون‌ها، نتايجی برخلاف‌ اهداف‌ اسمی‌شان‌، براي‌ دانش‌آموزان‌ به‌ بار می‌آورند. در غير اين‌ صورت‌ نيز، نوشتن‌ اين‌ متن‌ دست‌ كم‌ روشن‌ می‌سازد كه‌ چرا معتقدم‌ اين‌ چاهی كه‌ كنده‌ايد، براي‌ دانش‌آموزان‌ آب‌ ندارد! نوشتن‌ اين‌ متن‌ يك‌ فايده‌ی ديگر هم‌ برای شخص‌ من‌ دارد كه‌ در پايان‌ به‌ آن‌ اشاره‌ خواهم‌ كرد.
   لازم‌ به‌ ذكر است‌ موارد مطرح‌ شده‌ در اين‌ نوشته‌، نكات‌ مربوط‌ به‌ طراحی تستهای زيست‌شناسی در آزمون‌های شما را شامل‌ نمی‌شود و بحث‌ در مورد اشكالات‌ فرمی و محتوايی طراحی اين‌ تست‌ها، كه‌ به‌ گمان‌ من‌ در سال‌های اخير، تاثير نامطلوب‌ بزرگی بر آموزش‌ زيست‌شناسی كنكور داشته‌اند، نوشته‌ی مستقلی می‌طلبد كه‌ اميدوارم‌ به‌ زودی آن‌ را هم‌ بنويسم‌.
   اولين‌ چيزی كه‌ لازم‌ می‌دانم‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كنم‌، شيوه‌ی مورد استفاده‌ برای طراحی پرسش‌های آزمون‌ است‌. در اين‌ شيوه‌، پرسش‌های هر درس‌ را چند طراح‌ تهيه‌ می‌كنند كه‌ شما به‌ آن‌ «دپارتمان‌» می‌گوييد. اگر درست‌ به‌ خاطر داشته‌ باشم‌، تغيير شيوه‌ی طراحي‌ پرسش‌ها، از شيوه‌ی «يك‌ طراح‌، يك‌ ويرايشگر» به‌ شيوه‌ی موجود، در سال‌ 77 اتفاق‌ افتاد و از آن‌ جا كه‌ من‌ در فاصله‌ی سال‌هاي‌ 76 تا 78، با موسسه‌ی شما همكاری داشتم‌، از نزديك‌ در جريان‌ اين‌ تغيير بوده‌ام‌.
   جلساتي‌ كه‌ در آن‌ سال‌، با همكاران‌ طراح‌ سوال‌ داشتيد و نتيجه‌ی نهایی آن‌ها، به‌ خوبی در خاطر من‌ مانده‌ است‌. در اين‌ جلسات‌ برای اولين‌ بار، و تا جايي‌ كه‌ من‌ ديدم‌ آخرين‌ بار، شما مجبور به‌ پذيرفتن‌ نظر جمعي‌ همكاران‌ شديد، كه‌ بر خلاف‌ پيشنهاد اوليه‌ی شما بود. نظر همكاران‌ طراح‌ سوال‌ اين‌ بود كه‌ نام‌ طراح‌ هر تست‌، در مقابل‌ آن‌ تست‌ ذكر شود، در حالي‌ كه‌ پيشنهاد شما، درج‌ نام‌ گروهي‌ اعضاء هر دپارتمان‌ در دفترچه‌ی آزمون‌ يا پاسخنامه‌ بود. نتيجه‌ اين‌ كه‌ تا همين‌ چند سال‌ پيش‌، نام‌طراح‌ هر تست‌ در برابر آن‌ تست‌ نوشته‌ مي‌شد و در چند سال‌ اخير هم‌، همان‌ رويه‌ فقط‌ با تغيير محل‌ درج‌ نام‌ طراح‌، از دفترچه‌ی سوال‌ به‌ پاسخنامه‌، عملی می‌شود.
   چرا برای طراحان‌ پرسش‌های آزمون‌ شما، اين‌ قدر مهم‌ است‌ كه‌ نامشان‌ در برابر هر سوالشان‌ نوشته‌ شود؟ به‌ نظر مي‌رسد برای آن‌ها، اصلاً قابل‌ قبول‌ نيست‌ كه‌ نامشان‌، در ميان‌ چند دبير همكار، كه‌ با آن‌ها رقابت‌ كاری شديد دارند، گم‌ شود. آشكار است‌ كه‌ مهمترين‌ انگيزه‌ی دبيران‌ طراح‌ سوال‌ از همكاری با شما، تبليغات‌ و مطرح‌ شدن‌ نامشان‌ در سطح‌ كشور است‌ و به‌ همين‌ دليل‌، هر يك‌ می‌خواهند از ساير اعضاء دپارتمان‌ درس‌ خود متمايز ديده‌ شوند. هر دانش‌آموز، برای ثبت‌ نام‌ در كلاس‌ يا همايش‌، يك‌ نام‌ را انتخاب‌ می‌كند، نه‌ يك‌ دپارتمان‌ را!
   سهم‌ هر طراح‌ از پرسش‌های يك‌ آزمون‌، حدود چهار يا پنج‌ پرسش‌ است‌ و در واقع‌، هر كس‌ در اين‌ شيوه‌، به‌ اندازه‌ی همين‌ چهار يا پنج‌ پرسش‌، فرصت‌ نمايش‌ برتری نسبت‌ به‌ ساير طراحان‌ پرسش‌های درسش‌ را دارد؛ آن‌ هم‌ از طريق‌ طرح‌ تستهایی بسيار پيچيده‌ و دشوار، كه‌ اكثر دانش‌آموزان‌ در پاسخگویی به‌ آن‌ها ناتوان‌ باشند و از تستهای ساير همكاران‌ نيز دشوارتر باشد. بررسی بسياری از تستهای آزمون‌های شما، دست‌ كم‌ در درس‌ تخصصی من‌، اين‌ موضوع‌ را به‌ خوبی نشان‌ می‌دهد.
   به‌ اين‌ ترتيب‌، مجموعه‌ پرسش‌های يك‌ درس‌ در يك‌ آزمون‌، عمدتاً از پرسش‌هایی تشكيل‌ شده‌ كه‌ در واقع‌ براي‌ قدرت‌نمایی به‌ دانش‌آموزان‌ و برتری‌طلبی نسبت‌ به‌ پرسش‌های ساير همكاران‌ طراحی شده‌اند و در نتيجه‌، دانش‌آموزان‌ در ميانه‌ی رقابت‌ دبيران‌ يك‌ درس‌ له‌ می‌شوند. كم‌ نيستند دانش‌ آموزانی كه‌ تنها بر اساس‌ نتايج‌ آزمون‌های شما، به‌ اين‌ باور رسيده‌اند كه‌ هرگز نخواهند توانست‌ امتياز مناسبی، مثلاً از درس‌ زيست‌شناسی كسب‌ كنند.
   ناگفته‌ پيداست‌ كه‌ چنين‌ آزمونی، از ويژگی‌های يك‌ آزمون‌ نرمال‌ بی‌بهره‌ است‌؛ چرا كه‌ بيشتر يا تمام‌ پرسش‌ها از سطح‌ دشواری بالایی انتخاب‌ شده‌اند. بهتر از من‌ می‌دانيد كه‌ يك‌ آزمون‌ نرمال‌، به‌ پرسش‌های ساده‌ و بديهي‌ نيز نياز دارد، امّا كمتر ديده‌ می‌شود دبيری، در اين‌ ميانه‌ی رقابت‌ كاری، چنين‌ پرسش‌هایی طرح‌ كند. اين‌ موضوع‌، با در نظر گرفتن‌ اين‌ كه‌ رویه‌ی پيشين‌ شما يعنی برگزاری پيش‌ آزمون‌ و نرمال‌ سازی پرسش‌ها بر اساس‌ نتايج‌ آن‌، در سال‌های اخير متوقف‌ شده‌ است‌، به‌ نرمال‌ نبودن‌ پرسش‌های آزمون‌ منجر شده‌ است‌.
   به‌ اين‌ ترتيب‌، گروه‌ بزرگی از شركت‌ كنندگان‌ آزمون‌های شما، نمراتی كمتر از انتظار كسب‌ می‌كنند، در حالی كه‌ پيش‌ از هر آزمون‌، براي‌ آمادگی شركت‌ در آن‌، تلاش‌ زيادی داشته‌اند و با همان‌ آمادگی علمی، در آزمونی با سطح‌ دشواری و پرسشهای استاندارد، نتيجه‌ی قابل‌ قبولي‌ كسب‌ می‌كنند. نتيجه‌ واضح‌ است‌: نااميدی دانش‌آموز، بدبين‌ شدنش‌ به‌ شيوه‌ی درس‌ خواندن‌ خودش‌ و تدريس‌ اساتيدش‌ و به‌ احتمال‌ زياد، سرزنش‌ والدينی كه‌ نمي‌دانند نتايج‌ اين‌ آزمون‌، دست‌ كم‌ از نظر عددی، لزوماً نسبتی با نتايج‌ احتمالی آزمون‌ سراسری ندارد. در اين‌ شرايط‌، بعيد می‌دانم‌ كسی از سرازير شدن‌ اين‌ دانش‌آموزان‌ به‌ آموزشگاه‌های شما تعجب‌ كند؛ آن‌ چه‌ جای تعجب‌ دارد اين‌ است‌ كه‌ گويي‌ كنكور سراسری فراموش‌ شده‌ و دانش‌آموزان‌ در تمام‌ سال‌ دارند خودشان‌ را برای كسب‌ نتيجه‌ی خوب‌ در آزمون‌های شما آماده‌ می‌كنند!
   وقتی دانش‌آموزان‌ يا در بسياری از موارد، والدين‌ آن‌ها، از كم‌ بودن‌ درصدهای كسب‌ شده‌ در آزمون‌های موسسه‌ی شما اظهار نگراني‌ می‌كنند و برای رفع‌ نگرانی آن‌ها، سخت‌ بودن‌ غير عادی و نرمال‌ نبودن‌ پرسش‌های آزمون‌ را برايشان‌ توضيح‌ می‌دهم‌، می‌دانم‌ كه‌ سوال‌ بعدی در مورد فاصله‌ی درصد دانش‌آموز مورد نظر با ميانگين‌ يا درصد دانش‌آموز ديگری است‌ كه‌ از همان‌ آزمون‌، نتيجه‌ی بهتری كسب‌ كرده‌ است‌. چگونه‌ عده‌ی نسبتاً زيادی از دانش‌آموزان‌، از آزمون‌های شما نتيجه‌ی بهتری می‌گيرند وموجب‌ بالا رفتن‌ ميانگين‌ می‌شوند؟
   تا به‌ حال‌ نديده‌ام‌ يا نشنيده‌ام‌ از امنيت‌ پرسش‌های آزمون‌تان‌ صحبت‌ كنيد. البته‌ وقتي‌ امنيت‌ آزمون‌های بسيار جدی‌تر، مانند آزمون‌ دستياری پزشكی، زير سوال‌ است‌، اساساً طرح‌ چنين‌ موضوعی درباره‌ی يك‌ آزمون‌ آزمايشی، بيشتر به‌ شوخی شبيه‌ است‌! از طرح‌ سوال‌ تا ويراستاری و مراحل‌ آماده‌ سازی دفترچه‌های آزمون‌، فرصت‌ زيادی وجود دارد كه‌ هر كس‌، اگر بخواهد، به‌ اين‌ پرسش‌ها دسترسی پيدا كند. آزمون‌های شما، در تعداد زيادی از نمايندگی‌های تهران‌ و شهرستان‌ها برگزار می‌شود و از زمانی كه‌ دفترچه‌های آزمون‌ آماده‌ می‌شوند تا روز برگزاری آزمون‌، دست‌ كم‌ چهل‌ روز فاصله‌ وجود دارد. از سوی ديگر، نتيجه‌ی اين‌ آزمون‌، براي‌ خيلی‌ها مهم‌ است‌: دانش‌آموزانی كه‌ بايد پاسخی برای والدين‌ خود داشته‌ باشند و از آن‌ مهم‌تر، دبيرانی كه‌ عملكردشان‌ با نتيجه‌ی دانش‌آموزانشان‌ در اين‌ آزمون‌ سنجيده‌ می‌شود. بعيد است‌ ندانيد، اما امروز معنای غالب‌ عبارت‌ «هماهنگ‌ با آزمون‌های كانون‌ فرهنگی آموزش‌»، در بسياری از موارد اين‌ است‌ كه‌ دبيران‌ آموزشگاه‌های متعدد مدعی اين‌هماهنگی، در هفته‌های منتهی به‌ هر آزمون‌، نكات‌ پرسش‌های آن‌ آزمون‌، نه‌ خود پرسش‌ها، را در كلاس‌هايشان‌ مورد بررسی قرار می‌دهند. به‌ نظر می‌رسد، اكنون‌ كه‌ آزمون‌های شما، به‌ اين‌ سطح‌ از گستردگي‌ و تاثيرگذاری رسيده‌اند و نتايج‌ آن‌ها، آشكارا بر اميد و انگيزه‌ی تعداد زيادی داوطلب‌ كنكور، كه‌ برای ساختن‌ آينده‌ی خود تلاش‌ می‌كنند، موثر است‌، بايد فكری هم‌ به‌ حال‌ امنيت‌ آن‌ها كنيد.
   به‌ عنوان‌ نكته‌ی پايانی، پرسشی را كه‌ يك‌ بار ديگر به‌ صورت‌ حضوری از شما پرسيده‌ام‌، تكرار می‌كنم‌: «فكر می‌كنيد اگر شما نبوديد چه‌ می‌شد؟» حتماً به‌ خاطر داريد كه‌ آن‌ بار، با زيركی خاص‌ خودتان‌، چيزهایی گفتيد كه‌ در واقع‌ پاسخ‌ اين‌ پرسش‌ نبود و مدتی بعد، همين‌ گفتگو را ايده‌ی تبليغی كرديد كه‌ عنوانش‌ اين‌ بود: «اگر كانون‌ نبود چه‌ می‌شد؟»
   پاسخ‌ من‌ به‌ اين‌ پرسش‌ اين‌ است‌: اگر شما و موسسه‌تان‌ در آموزش‌ كنكور ايران‌ وجود نداشتيد، ظرفيت‌ دانشگاه‌های كشور به‌ همين‌ اندازه‌ بود و همين‌ تعداد شركت‌ كننده‌، برای تصاحب‌ صندلی‌های همين‌ دانشگاه‌ها با هم‌ رقابت‌ می‌كردند و داوطلبانی دقيقاً به‌ همين‌ تعداد كه‌ امروز رتبه‌های تك‌ رقمی و دو رقمی كسب‌ می‌كنند، چنين‌ رتبه‌هايی كسب‌ می‌كردند. طبيعي‌ است‌ كه‌ تعداد دقيق‌ رتبه‌های مثلاً پنج‌ رقمی هم‌ همين‌ بود كه‌ هست‌.
   رويكرد اصلی تبليغاتی شما، از زمانی كه‌ من‌ به‌ خاطر دارم‌، برجسته‌سازی نتايج‌ داوطلباني‌ بوده‌ است‌ كه‌ در آزمون‌ سراسری، نتايج‌ درخشانی كسب‌ می‌كنند و در آزمونهای شما شركت‌ كرده‌اند. خوب‌، اگر شما نبوديد هم‌ كه‌ تعدادی از داوطلبان‌ كنكور، اين‌ رتبه‌های درخشان‌ را كسب‌ می‌كردند! آيا واقعاً آماری وجود دارد كه‌ نشان‌ دهد نسبت‌ كسب‌ رتبه‌های درخشان‌ در ميان‌ داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ در آزمون‌های شما، تفاوت‌ معني‌داری با انتخاب‌ تصادفی همان‌ تعداد داوطلب‌، از ميان‌ تمامی شركت‌كنندگان‌ آزمون‌ سراسری دارد؟ وقتی كسر قابل‌ توجهی از داوطلبان‌ كنكور را به‌ صورت‌ تصادفی انتخاب‌ كنيم‌، اگر اين‌ افراد در هيچ‌ آزمونی هم‌ شركت‌ نكنند، عده‌ای از آن‌ها رتبه‌های تك‌ رقمي‌ و دو رقمي‌ كسب‌ خواهند كرد. چرا يك‌ بار تعداد كل‌ شركت‌ كنندگان‌ آزمون‌ها يا تعداد داوطلباني‌ كه‌ رتبه‌ی پنج‌ رقمی كسب‌ كرده‌اند را اعلام‌ نمی‌كنيد؟ در شرايطی كه‌ اكثريت‌ بزرگی از داوطلبان‌ جدی كنكور در آزمون‌های شما شركت‌ مي‌كنند، اين‌ نتايج‌ هيچ‌ مطلبی را درباره‌ی كيفيت‌ خدمات‌ شما نشان‌ نمی‌دهد، مثل‌ اينكه‌ سازمان‌ سنجش‌ اعلام‌ كند تمامی رتبه‌های يك‌ تا ده‌ تمامي‌ گروه‌های آزمايشی در آزمون‌های اين‌ سازمان‌ شركت‌ كرده‌اند! می‌دانيم‌ كه‌ تعداد زيادی از همين‌ شركت‌ كنندگان‌ آزمون‌های شما نيز، خودشان‌ شما را انتخاب‌ نكرده‌اند و مثلاً مدرسه‌ يا آموزشگاه‌ محل‌ تحصيلشان‌، با موسسه‌ی شما قرارداد داشته‌ است‌. شما با مدير مدرسه‌ای قرارداد می‌بنديد، بعد نتايج‌ تلاش‌های يكی از دانش‌آموزان‌ آن‌ مدرسه‌ و اساتيدش‌ را، كه‌ شايد شخصاً تمايلی هم‌ به‌ شركت‌ در آزمون‌های شما نداشته‌ است‌، به‌ نام‌ خود سند می‌زنيد! پس‌ دست‌ كم‌ اين‌ را هم‌ اعلام‌ كنيد كه‌ از همان‌ مدرسه‌ و مدارس‌ ديگر، چند نفر در آزمون‌های شما شركت‌ كردند و هيچ‌ نتيجه‌ی مطلوبي‌ نگرفته‌اند.
   به‌ خوبي‌ می‌دانم‌ كه‌ دلايل‌ متعدد ساختاری و اقتصادی، عوامل‌ مورد اشاره‌ی من‌ را شكل‌ داده‌اند و بنابراين‌، احتمال‌ تحقق‌ آن‌ اصلاحات‌ خوشبينانه‌ی ابتدای اين‌ نوشته‌ را زياد نمی‌دانم‌. حتی بعيد می‌دانم‌ كه‌ اين‌ نوشته‌، توجه‌ زيادي‌ جلب‌ كند، امّا همان‌ طور كه‌ در ابتدا نوشتم‌، نوشتن‌ اين‌ متن‌، يك‌ فايده‌ی ديگر هم‌ دارد: از اين‌ به‌ بعد، هر وقت‌ لازم‌ بود اين‌ حرف‌ها را برای دانش‌آموزی يا پدر و مادر نگراني‌ بزنم‌، به‌ آن‌ها می‌گويم‌: «نامه‌ای كه‌ به‌ فلانی نوشته‌ام‌ را بخوانيد!» شما كار خودتان‌ را بكنيد، امّا من‌ از تكرار اين‌ حرف‌ها خسته‌ شده‌ام‌! اميدوارم‌ شاد، سالم‌ و موفق‌ باشيد.
   محمدرضا امير. بيست‌ و سوم‌ آذر ماه‌ نود و سه‌

  2. Top | #2
   کاربر اخراجی

   Maghror
   نمایش مشخصات
   {ک-ثیف ترین تبلیغات} جذب دانش آموز را موسسه کانون و کاظم قلم چی به کار میبره!

   کتاب های بی کیفیت! سوال های بی کیفیت!

   همین کتاب های آبی بنفش چقدر به نظرتان مقبولیت دارند؟؟؟

   تنها نقطه قوت کانون جامعه آماری بالاست! همین!!!!

   همین امسال هم میتونید خودتون ببینید کلی از رتبه برتر های کانون اسمشون تو گزینه دو هم بود!

   واقعا متاسفم!

   من هم معتقدم کاظم قلم چی نبود هیچی نمیشد!!!!!!!

  3. Top | #3
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   يه منبع هم معرفي ميکنيد که اين آقا کي هستن که چنين نامه اي نوشتن و کجا منتشر کردن؟
   البته که وقتي يه نفر تو ايران پيشرفت ميکنه خيليا ميخوان جلوشو بگيرن. شما اگه به کارنامه قلم چي رتبه هاي برتر نگاه کنيد هميشه نتيجه خوبي گرفتن. درسته سوالاي قلم چي سخته ولي استقبال اين تعداد دانش آموز از اين آزمون ها بي معني نيس.
   به هر حال امکان داره اين نوشته براي تخريب قلم چي آماده شده باشه.
   صنعت کنکور هم مث بقيه صنايع, محصولي داره بديهيه که هر کس نخواد ميتونه از محصولاتش استفاده نکنه.

  4. Top | #4
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   حاجی حرف حق رو گفته کجا میخواد تخریبش کنه... حرف حق هم جواب نداره...

   در ضمن واسه ادرسش : جایی که برداشتم ف ی ل تر بود گفتم شاید دوستان نتونن استفاده کنن....

   هی خدا هرکار بکنی توی این انجمن یک طرفدار داری و 1000 تا مخالف .. چرا همه تون فکر میکنید علامه دهر هستید هااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟

  5. Top | #5
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط saeid_NRT نمایش پست ها
   يه منبع هم معرفي ميکنيد که اين آقا کي هستن که چنين نامه اي نوشتن و کجا منتشر کردن؟
   البته که وقتي يه نفر تو ايران پيشرفت ميکنه خيليا ميخوان جلوشو بگيرن. شما اگه به کارنامه قلم چي رتبه هاي برتر نگاه کنيد هميشه نتيجه خوبي گرفتن. درسته سوالاي قلم چي سخته ولي استقبال اين تعداد دانش آموز از اين آزمون ها بي معني نيس.
   به هر حال امکان داره اين نوشته براي تخريب قلم چي آماده شده باشه.
   صنعت کنکور هم مث بقيه صنايع, محصولي داره بديهيه که هر کس نخواد ميتونه از محصولاتش استفاده نکنه.
   اصلا کاری ندارم به موضوع بحث و اینکه آیا نامه ی ایشون درسته یا نه
   ولی استقبال زیاد دانش آموزان قطعا دلیل خوبی برای اثبات خوب بودن قلم چی نیست
   مردم از خیلی چیزها استقبال میکنن و لزوما دلیل بر موفقیت اون چیز نیست
   ممکنه به خاطر تبلیغات زیاد و عوامل دیگه ای باشه ...

  6. Top | #6
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط eskalis نمایش پست ها
   حاجی حرف حق رو گفته کجا میخواد تخریبش کنه... حرف حق هم جواب نداره...

   در ضمن واسه ادرسش : جایی که برداشتم ف ی ل تر بود گفتم شاید دوستان نتونن استفاده کنن....

   هی خدا هرکار بکنی توی این انجمن یک طرفدار داری و 1000 تا مخالف .. چرا همه تون فکر میکنید علامه دهر هستید هااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟
   کسي چنين ادعايي نکرد. البته منم حرفاي نوشته شده رو رد نکردم. البته تاييد هم نکردم.
   ولي آدم عاقل حرف يه کسي که,حتي اسم فاميلش هم معلوم نيس و اصن معلوم کجاست و کي هست قبول نميکنه حتي اگه به نظر منطقي و "مثلا" حق بياد.

  7. Top | #7
   کاربر فعال

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   با اقای سعیدموافقم درسته بایدمدرک باشه تاقبول کرد


  8. Top | #8
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط Mostafa7 نمایش پست ها
   اصلا کاری ندارم به موضوع بحث و اینکه آیا نامه ی ایشون درسته یا نه
   ولی استقبال زیاد دانش آموزان قطعا دلیل خوبی برای اثبات خوب بودن قلم چی نیست
   مردم از خیلی چیزها استقبال میکنن و لزوما دلیل بر موفقیت اون چیز نیست
   ممکنه به خاطر تبلیغات زیاد و عوامل دیگه ای باشه ...
   خير اثبات نميکنه ولي بي معني هم نميتونه باشه.
   مردم علاوه بر توجه به تبليغات جعور هم دارن.
   به هر حال بيشتر به نظر,ميرسه هر,کس که اينو نوشته يه جورايي خواسته تخريب کنه.
   ولي نميگم که همه حرفاش غلطه ها....

  9. Top | #9
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط saeid_NRT نمایش پست ها
   کسي چنين ادعايي نکرد. البته منم حرفاي نوشته شده رو رد نکردم. البته تاييد هم نکردم.
   ولي آدم عاقل حرف يه کسي که,حتي اسم فاميلش هم معلوم نيس و اصن معلوم کجاست و کي هست قبول نميکنه حتي اگه به نظر منطقي و "مثلا" حق بياد.
   حاجی االان خب که چی این حرفا....

   یعنی کاظم ادم خوبیه؟؟؟

   هرچی میخوای بگی روک راست بگو... مانورو میدی...

   من این نامه برام جالب بود.. فک کردم برای دوستان جالب باشه...

   .............

   حرفات میدونی مثه چی میمونه؟؟ مثل اینه که یکی از کاربرای اینجا متن امضاش جالب باشه ، تو بری بهش بگی من امضاتو قبول ندارم چون منبع رو ذکر نکردی....

   داداش ی حرفایی که حق و درست باشه حالا میخواد مال هرکی باشه باشه...

   حتی میخواد مال نفری باشه که از موسسه قلمچی تنفر داره، غیر از اینه؟؟؟

   مهم اینه پشت صحنه ی موسسه قلمچی رو اومده خیلی قشنگ بازگو کرده....

  10. Top | #10
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط eskalis نمایش پست ها
   حاجی االان خب که چی این حرفا....

   یعنی کاظم ادم خوبیه؟؟؟

   هرچی میخوای بگی روک راست بگو... مانورو میدی...

   من این نامه برام جالب بود.. فک کردم برای دوستان جالب باشه...

   .............

   حرفات میدونی مثه چی میمونه؟؟ مثل اینه که یکی از کاربرای اینجا متن امضاش جالب باشه ، تو بری بهش بگی من امضاتو قبول ندارم چون منبع رو ذکر نکردی....

   داداش ی حرفایی که حق و درست باشه حالا میخواد مال هرکی باشه باشه...

   حتی میخواد مال نفری باشه که از موسسه قلمچی تنفر داره، غیر از اینه؟؟؟

   مهم اینه پشت صحنه ی موسسه قلمچی رو اومده خیلی قشنگ بازگو کرده....
   نه من از قلم چي دفاع نميکنم. ولي تا زماني که معلوم نشده اين آقا کي هست و نامه شو از چه طريقي منتشر کرده, به نظرم داره تخريب ميکنه.
   کسي که حرف حق بزنه قايم نميشه! خودشو کامل معرفي ميکنه و حرفشو ميزنه و اگه لازم باشه از طريق مراجع قانوني شکايت ميکنهنه اينکه پشت اسم کوچيک و رسم يه دانشگاه معتبر قايم بشه و حرف بزنه.
   خلاصه! بيخيال فک کنمبهامدازهکافيدليل آوردم که يه آدددصم حق پذير قبول کنه

  11. Top | #11
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط saeid_NRT نمایش پست ها
   نه من از قلم چي دفاع نميکنم. ولي تا زماني که معلوم نشده اين آقا کي هست و نامه شو از چه طريقي منتشر کرده, به نظرم داره تخريب ميکنه.
   کسي که حرف حق بزنه قايم نميشه! خودشو کامل معرفي ميکنه و حرفشو ميزنه و اگه لازم باشه از طريق مراجع قانوني شکايت ميکنهنه اينکه پشت اسم کوچيک و رسم يه دانشگاه معتبر قايم بشه و حرف بزنه.
   خلاصه! بيخيال فک کنمبهامدازهکافيدليل آوردم که يه آدددصم حق پذير قبول کنه
   داداش چرا شماها اینجوری هستید ، برام سواله؟؟

   الان تو اومدی ی سوراخی که اندازه سر سوزن بودی کردی اندازه قابلمه ..... چی میگی تو !!! مطمعنی اوکی هستی؟؟؟ چرا بره شکایت کنه ؟؟؟ انتقاد کرده عامو.. کجایی تووو..

   قایم چیه؟؟

   اصلا کلا 180 درجه حرفامو بد برداشت میکنی!!!!

   چرا باید قایم شه...

   ولش کن ... حوصله ندارم... این مطلب واسه هر کی میاد واسه هرکی که یک نوع طرز فکر داره.. من قرار نیس به همه ی طرز فکرا جواب بدم..

   اصلا شما حرفتون قبول خب که چی شد.. نتیجش!!! الان بچه ها بیان بگن بع بع سعید خان عجب حرفایی زدی هاااا خب بگن ..مهم مطلب هست که خواستم دوستان در جریان بعضی موضاعت باشن...
   موفخ باشی حاج سعید

  12. Top | #12
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات
   چند پاراگراف اخر حرف هاي جالبي زدن كه درسته ، صرفا يك موسسه مثل كانون يا هر جايي نميتونه باعث موفقيت در كنكور بشه و همونطور كه ميدونيم كسايي عضو كانون هستن و رتبه ٦ رقمي اوردن ، اما اين هم بي انصافيه بگيم كانون در موفقيت كسي كه رتبه برتر شده تاثيري نداشته ، نه در مورد خيليا صدق نميكنه ، كسايي هستن كه يه رقمي شدن و برنامه و ازمون هاي كانون رو در موفقيتشون سهيم ميدونن


   اما راجب صحبتايي كه راجب كيفيت سوالات و مخصوصا درس زيست داشتن حرفاشون يكم مشكل داره ، اينكه بين دبيران طراح چشم و هم چشمي هست رو نميدونم و شايد درست بگه ولي زيست كانون اگه راحت تر از كنكور نباشه سخت ترم نيست ، و اينكه سوالات كانون سخت تر از كنكوره رو هيچ وجه قبول ندارم ، احتمالا چون ايشون با توجه به اعداد سال شمسي كه تو متن گفتن سال هاي دور كنكور دادن اين تصور رو راجب زيست دارن كه اساسا غلطه


   + انتقاداي زيادي ميشه به كانون كرد ولي به همون اندازه كه انتشارات ضعيفي داره تو زمينه ازمون در حال حاضر من حيث المجموع بهترينه

  13. Top | #13
   کاربر انجمن

   Mamoli
   نمایش مشخصات
   چه سوالا راحت باشه چه سخت بالاخره يكي ١ ميشه يكي ١٠٠٠٠٠
   و هرچي سطحش بالاتر باشه بهتر براي كنكور امادگي ايجاد ميشه

  14. Top | #14
   کاربر باسابقه

   Ashegh
   نمایش مشخصات
   کلا قبول دارم نامشو
   باید این نامرو واسه داداشم بخونم
   هی بش میگم سوالای قلمچی استاندارد نیس
   قبول نمیکنه
   از آزمونای قلمچی متنفرم
   اگه به زور مدرسه نبود گزینه دو مینوشتم
   فقط قلمچی هدفش اینه که بزنه تو ذوق آدم
   به طور مثال
   من تو مدرسه و آزمونایی ک خوده استادمون میگیره تو درس دیف، ک آزمونای سطح بالا هم میگیره،100 هم داشتم ، و کلا حول 70-80 میچرخم
   اما دیف قلمچی رو نتونستم هنوز بالا 50 بزنم این در حالیه که سوالای کنکور دیف رو به راحتی حل میکنم
   من موافق سوال آسون نیستم
   اما سوالایی ک قلمچی میده تو اون تایم واقعانمیشه حل کرد
   آزمون باید استاندارد باشه ک قلمچی اصلااا استاندارد نیس
   I love all the stars in the sky, but they are nothing compared to the ones in your eyes

   Hesam

  15. Top | #15
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط shervin13 نمایش پست ها
   چند پاراگراف اخر حرف هاي جالبي زدن كه درسته ، صرفا يك موسسه مثل كانون يا هر جايي نميتونه باعث موفقيت در كنكور بشه و همونطور كه ميدونيم كسايي عضو كانون هستن و رتبه ٦ رقمي اوردن ، اما اين هم بي انصافيه بگيم كانون در موفقيت كسي كه رتبه برتر شده تاثيري نداشته ، نه در مورد خيليا صدق نميكنه ، كسايي هستن كه يه رقمي شدن و برنامه و ازمون هاي كانون رو در موفقيتشون سهيم ميدونن


   اما راجب صحبتايي كه راجب كيفيت سوالات و مخصوصا درس زيست داشتن حرفاشون يكم مشكل داره ، اينكه بين دبيران طراح چشم و هم چشمي هست رو نميدونم و شايد درست بگه ولي زيست كانون اگه راحت تر از كنكور نباشه سخت ترم نيست ، و اينكه سوالات كانون سخت تر از كنكوره رو هيچ وجه قبول ندارم ، احتمالا چون ايشون با توجه به اعداد سال شمسي كه تو متن گفتن سال هاي دور كنكور دادن اين تصور رو راجب زيست دارن كه اساسا غلطه


   + انتقاداي زيادي ميشه به كانون كرد ولي به همون اندازه كه انتشارات ضعيفي داره تو زمينه ازمون در حال حاضر من حيث المجموع بهترينه
   اولين‌ چيزی كه‌ لازم‌ می‌دانم‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كنم‌، شيوه‌ی مورد استفاده‌ برای طراحی پرسش‌های آزمون‌ است‌. در اين‌ شيوه‌، پرسش‌های هر درس‌ را چند طراح‌ تهيه‌ می‌كنند كه‌ شما به‌ آن‌ «دپارتمان‌» می‌گوييد. اگر درست‌ به‌ خاطر داشته‌ باشم‌، تغيير شيوه‌ی طراحي‌ پرسش‌ها، از شيوه‌ی «يك‌ طراح‌، يك‌ ويرايشگر» به‌ شيوه‌ی موجود، در سال‌ 77 اتفاق‌ افتاد و از آن‌ جا كه‌ من‌ در فاصله‌ی سال‌هاي‌ 76 تا 78، با موسسه‌ی شما همكاری داشتم‌، از نزديك‌ در جريان‌ اين‌ تغيير بوده‌ام‌.
   جلساتي‌ كه‌ در آن‌ سال‌، با همكاران‌ طراح‌ سوال‌ داشتيد و نتيجه‌ی نهایی آن‌ها، به‌ خوبی در خاطر من‌ مانده‌ است‌. در اين‌ جلسات‌ برای اولين‌ بار، و تا جايي‌ كه‌ من‌ ديدم‌ آخرين‌ بار، شما مجبور به‌ پذيرفتن‌ نظر جمعي‌ همكاران‌ شديد، كه‌ بر خلاف‌ پيشنهاد اوليه‌ی شما بود. نظر همكاران‌ طراح‌ سوال‌ اين‌ بود كه‌ نام‌ طراح‌ هر تست‌، در مقابل‌ آن‌ تست‌ ذكر شود، در حالي‌ كه‌ پيشنهاد شما، درج‌ نام‌ گروهي‌ اعضاء هر دپارتمان‌ در دفترچه‌ی آزمون‌ يا پاسخنامه‌ بود. نتيجه‌ اين‌ كه‌ تا همين‌ چند سال‌ پيش‌، نام‌طراح‌ هر تست‌ در برابر آن‌ تست‌ نوشته‌ مي‌شد و در چند سال‌ اخير هم‌، همان‌ رويه‌ فقط‌ با تغيير محل‌ درج‌ نام‌ طراح‌، از دفترچه‌ی سوال‌ به‌ پاسخنامه‌، عملی می‌شود.
   چرا برای طراحان‌ پرسش‌های آزمون‌ شما، اين‌ قدر مهم‌ است‌ كه‌ نامشان‌ در برابر هر سوالشان‌ نوشته‌ شود؟ به‌ نظر مي‌رسد برای آن‌ها، اصلاً قابل‌ قبول‌ نيست‌ كه‌ نامشان‌، در ميان‌ چند دبير همكار، كه‌ با آن‌ها رقابت‌ كاری شديد دارند، گم‌ شود. آشكار است‌ كه‌ مهمترين‌ انگيزه‌ی دبيران‌ طراح‌ سوال‌ از همكاری با شما، تبليغات‌ و مطرح‌ شدن‌ نامشان‌ در سطح‌ كشور است‌ و به‌ همين‌ دليل‌، هر يك‌ می‌خواهند از ساير اعضاء دپارتمان‌ درس‌ خود متمايز ديده‌ شوند. هر دانش‌آموز، برای ثبت‌ نام‌ در كلاس‌ يا همايش‌، يك‌ نام‌ را انتخاب‌ می‌كند، نه‌ يك‌ دپارتمان‌ را!.............

   منظور این حرفاشون اینه که در سالهای 76-78 باهاشون همکاری داشته حاجی ، چه ربطی به کنکور دادنش داره در اون سالها..
   اون داره میگه دبیرا سوالای سختی طرح میکنن که واسه خودشون تبلیغ کنن و میگن واسه همین از نزدیک دیدن که دبیرا حساسیت زیادی داشتن تا اسمشون کنار سوالی که طرح کردن باشه..
   و فک نمیکنم چیزی دربازه ی سختی سوالات زیست شناسی در این مورد گفته شده..

   اینی اقایی که از کاظم انتقاد کرده داره سختی سوالات را براساس روز میگه..نامه شو بخون مال کی هست 23 اذرماه هست یعنی هفته پیش..
   پس ربطی به دوران کنکور ایشون نداشته اوکی.. شما هم مثه اقا سعید بد برداشت میکنی..

  صفحه 1 از 3 12 ... آخرینآخرین

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن