اصول مطالعه هنگام امتحان:
1- مطالعه‌ی فعالانه (هدفدار مطالعه کنید؛ مانند علامت‌گذاری، خلاصه‌نویسی، حل تمرین)
2- جدیت در مطالعه (در زمانی که مشخص کرده‌اید شروع به مطالعه کنید و در حین مطالعه از تماشای تلویزیون و صحبت کردن و... خودداری کنید.)
3- حفظ آرامش (هیجان‌زده و نگران نباشید.)
4- ترکافکار منفی
5- تمرکز حواس
6- استراحت
نکاتی برای افزایش تمرکز:
1- مرور اجمالی سرفصل‌ها و طرح سؤال
2- یادداشت‌برداری هنگام مطالعه
3- دور کردن افکار مزاحم
4- تیک زدن (هر وقت حواستان پرت شد روی برگه تیک بزنید.)
نکاتی برای کاهش اضطراب:
1- داشتن دید مثبت نسبت به امتحانات
2- استفاده از حرکات کششی در فواصل مطالعه
3- خوردن شام مختصر و سبک
4- با یادآوری موفقیت‌های گذشته انرژی مثبت بگیرید.
5- انتظارات خود را با سطح توانایی‌تان تنظیم کنید.
6- اگر در جلسه‌ی امتحان دچار اضطراب شدید، چشم‌های‌تان را ببندید، تنفس آرام و عمیق داشته باشید و در ذهنتان تکرار کنید که از عهده‌ی امتحان برمی‌آیید.
7- اگر در یکی از امتحانات موفق نبودید ذهنتان را درگیر نکنید.
8- بعد از امتحان کمی استراحت کنید و مطالعه‌ی امتحان بعدی را شروع کنید.